Örebro

HEMTJÄNSTEN BLIR BIBLIOTEK

Nu kan de som har hemtjänst i Örebro kommun låna böcker. Hemtjänstpersonalen hjälper till med ansökan om bibliotekslånekort, lån av böcker eller annan media, leverans och användarstöd.

Hemtjänsten är den verksamhet som har det bästa kontaktnätet till kommunens äldre. Dagligen träffar personalen många människor som har svårt att själva ta sig till biblioteket. Tanken med projektet är att ett ökat samarbete mellan kommunens förvaltningar, som här mellan bibliotek och hemtjänst, ska förbättra och effektivisera en viktig del av kommunens service. Hemtjänstpersonalen levererar böcker medan biblioteket bistår med praktisk hjälp och kompetens.

För vården innebär detta en kvalitetshöjning, både för brukaren och för personalen som får nya inspirerande arbetsuppgifter. För hemtjänstpersonalen innebär bibliotekssamarbetet också en hjälp i det sociala arbetet: mötet får ett meningsfullt innehåll: man får något att tala om. Det är en bra motvikt till all sjukvård eftersom det lägger fokus på förmågan och det friska hos brukaren.

För biblioteket innebär samarbetet nya möjligheter att nå ut med sin verksamhet och förnyade arbetssätt. Hemtjänsten å sin sida blir en viktig resurs för biblioteken eftersom de sköter leveranserna.

Header logo