Natur och kultur ger nya möjligheter för sjukskrivna

Kan natur- och kulturupplevelser få den sjukskrivne att må bättre? Den frågan stod på agendan när Region Skåne i slutet av september arrangerade en konferens om två aktuella forskningsprojekt.

Under två halvdagar samlades nästan tvåhundra politiker och tjänstemän från hela landet i Dunkers kulturhus i Helsingborg. Konferensen ”Att färdas mot nya möjligheter” redovisade hur det hittills gått i projekten Kultur på recept 2.0 Skånemodellen och Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd.

– Det har länge närmast tagits för självklart att den medicinska vården är det enda som kan ge den sjuke hälsan tillbaka. Men det kan behövas nya grepp när sjukvårdens vanliga verktyg är slut. Att de här icke-medicinska komplementen testas i vetenskapliga studier är ett viktigt steg på vägen, sa konferensens moderator Ulf Hallgårde, överläkare som leder projektet Förbättrad sjukskrivningsprocess i Region Skåne.

Samverkan med individen i centrum

Både Kultur på recept och Naturunderstödd rehabilitering bygger på tidigare studier som har gett positiva resultat. Nu genomförs de i större skala för att visa på nyttan av samverkan mellan flera olika parter. Gemensamt för de två metoderna är att de både kan förbättra patienternas hälsa och ge positiva effekter för samhället i stort.

– Vi vet att sjukskrivning kan vara negativt för individen ur flera perspektiv, medicinskt såväl som socialt och ekonomiskt. Därför är det så viktigt att hitta sätt att bryta det här utanförskapet, sa Ulf Hallgårde när han sammanfattade intrycken av dagarna.

Forskare ska visa på nyttan

Båda projekten utvärderas grundligt av forskare från bland annat Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Det finns vetenskapliga bevis för att både kulturaktiviteter och naturupplevelser gör att människor mår bättre. De här studierna tar reda på om det också kan leda till att den sjukskrivne kan få ett mer fungerande vardagsliv och återgå till arbete, sa Ingemar Petersson, professor i försäkringsmedicin vid Lunds universitet.

Fakta Kultur på recept

Kultur på recept 2.0 Skånemodellen är ett samarbete mellan Region Skåne, Finsam Helsingborg och Helsingborgs stad. Projektet syftar till att undersöka om kulturaktiviteter, eget skapande och kulturupplevelser kan vara en del av en rehabiliteringsprocess. Projektet skapar även en arena för metodutveckling när det gäller kultursektorns möten med nya grupper. Det i sin tur kan bidra till att målen om ökad delaktighet och tillgänglighet uppnås. Kultur på Recept 2.0 pågår januari 2012- december 2014 och omfattar 200 patienter.

Fakta Naturunderstödd rehabilitering

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd finansieras av Region Skåne, Sveriges lantbruksuniversitet och Europeiska socialfonden och genomförs i samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Lantbrukarnas Riksförbund. Projektet syftar till att undersöka om naturunderstödd rehabilitering kan vara ett fungerande komplement till traditionell sjukvård.

Patientens vårdmottagning har det medicinska ansvaret. Förhoppningen är att de patienter som deltar i projektet kan förkorta sin sjukskrivning och därmed få en snabbare återgång till arbete. Projektet pågår februari 2012- december 2013 och omfattar 100 patienter.

Header logo