Deltagare som Håller låda

Södertälje

HÅLL LÅDA!

Vi behöver ibland en anledning till att få träffas, till exempel genom olika högtider, kaffe, TV-program, sport, spel, musik, tv-spel, dans eller mat. Kultur 365 i Södertälje kommun har utformat en låda med sällskapsspel och tips på olika aktiviteter som har skickats ut till samtliga enheter inom äldreomsorgen i Södertälje.

En ursäkt att få träffas

Håll låda! är tänkt att inspirera, stödja och uppmuntra till aktivitet så att personal och äldre på kort tid kan sätta igång, få en dos ”lustmedicin” och umgås tillsammans. De som väljer att ”hålla låda” utvecklar förhoppningsvis den med egna idéer och spel – målet är att lådan ska vara en levande aktivitet och kunna kompletteras med erfarenheter från äldre och personal inom äldreomsorgen!

 

Innehåll

Håll låda! innehåller olika typer av frågesporter, lekar, sällskapsspel och tillbehör som till exempel kortlek, tärningar, spelhäften, almanacka, CD och DVD. Fokus ligger på att ha ett brett utbud med aktiviteter som kan anpassas efter deltagarens nivå, antalet spelare och/eller speciella teman. En fullständig förteckning av lådans innehåll finner du i bifogat dokument eller på webben.

 

Kultur 365

Södertälje kommun arbetar med att skapa nya perspektiv och synsätt på aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer. Projektet, Kultur 365, har pågått sedan 2005 och är ett samarbete mellan Äldreomsorgskontoret och Kultur & fritid.

 

Kultur 365 vill – varje dag året runt – skapa aktiviteter på vård- och omsorgsboenden och dagverksamhet, men har även verksamhet som riktar sig mot alla seniorer i kommunen. TV-spel (start 2005), Intern-TV (start 2009) och Hälsa på (start 2010) är tre delprojekt som ingått i Kultur 365. Idag består verksamheten av flera olika delar: musik och underhållning, triggarlådor, TV-spel, utlåning av film, kurser för personal, aktivitetsbörsen med mera.

 

Fotnot

Kulturella framträdanden på sjukhus och vid äldreboenden har förekommit i decennier. Nytt är att kulturen allt mer integreras och blir en naturlig del i den dagliga verksamheten.

 

Nätverket Kultur i vården är ett landsomfattande forum för ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter för yrkesverksamma inom området. Nätverkets mål är att öka kunskapen om vad kultur i vården kan innebära för enskilda människor och för samhället i stort. Nätverkets vill bland annat stimulera till samverkan mellan olika företrädare inom utbildnings- och kultursektorn, hälso- och sjukvårdsektorn samt kommunernas vård och omsorg. Här delar de med sig av goda exempel.

Header logo