Tess in Toulouse. Foto Robert Tärnell

Mycket kultur till vården

”Allting bara släppte, all smärta bara försvann. Jag ville dansa, jag kunde inte sitta still i rullstolen.” Så sa en patient efter ett möte med Kultur i vården. I hård konkurrens väljs artister ut till Stockholms läns landstings programkataloger.

Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting ger sedan 1994 ut två programkataloger, en för ungdomar och vuxna samt en för barn. Programmen vänder sig till de som vistas en längre tid inom vården. Beställarna finns på enheter inom landstinget samt hos kommunala och privata vårdgivare.

Audition
I april och maj 2013 har Kulturförvaltningen under fem dagar audition till programkatalogerna 2014-2015. Av cirka 500 ansökningar brukar runt 120 program komma med i katalogerna. Beställarna finns med vid audition och påverkar därmed urvalet av programmen som ska ha en hög konstnärlig kvalitet. Det är också viktigt att programmen har en så stor bredd som möjligt. I den nya katalogen hoppas vi kunna få in nya konstformer som cirkus och clowner för äldre.

Kultur påverkar även personalen
”Ännu en härlig torsdag på jobbet, jag dansade schottis till tunnelbanan”, sa en anställd. Personalen har också berättat att deras ”suraste och grinigaste patient sken upp och sjööööng!”

Seniorkultur
Under 2012 påbörjades projektet Seniorkultur som vänder sig till äldreboenden och drivs med bidrag från Kulturrådet och landstingets kulturnämnd. Projektet ska ta fram andra typer av aktiviteter för äldre än de som erbjuds i programkatalogerna. Exempelvis dans, konstsamtal, visning av arkivfilm, slöjdföredrag och utbildning av läsombud. Projektet slutredovisas våren 2013.

Header logo