Stockholms län

Från hårdrock till högläsning

Det är viktigt att kunna erbjuda kultur av konstnärligt hög kvalitet för vården. Under våren håller därför Stockholms läns landsting audition för att kunna göra ett urval till kommande programkataloger.

Sedan 1994 ger kulturförvaltningen inom Stockholms läns landsting ut två programkataloger, en som riktar sig till ungdomar och vuxna, samt en för barn. Dessa kataloger innehåller ett så brett kulturutbud som möjligt, personal på vårdenheterna kan välja på allt från hårdrock till högläsning. För barn finns clowner, trolleri, musik och berättare. Katalogerna vänder sig till de patienter som vistas en längre tid inom vården. Landstinget samt ävenkommunala och privata enheter kan beställa kulturprogram från katalogen.

Urvalsprocess

I april och maj 2011 har vi under fem dagar audition till programkatalogerna 2012–2013. Till årets uttagning har vi fått in drygt 500 ansökningar varav cirka 175 kallas till audition. Vi tycker att det är viktigt att urvalet till katalogerna håller konstnärligt hög kvalitet och att det sker i nära samarbete med våra beställare vilka ingår i juryn.

Bättre än medicin

Kultur i vården är ett viktigt komplement till den övriga vården. Både artister och personal vittnar om det. Det har hänt att personer kanske på grund av exempelvis demens inte har talat på veckor, månader eller rent av år, så får de rätt stimulans och sjunger med i en sång, läser en dikt eller börjar småprata. Vårdtagarna säger att kultur är bättre än medicin.

Header logo