Queering Sápmi. Foto: Sara Lindquist.

Kultursamverkansmodellen

Uppföljning 2013

2013 ingick för första gången 20 regioner i kultursamverkansmodellen. Den enda region som stod utanför modellen var Stockholms län. Kulturrådets uppföljningsrapport ger en övergripande bild av finansiering och verksamhet inom kultursamverkansmodellen.

Rapporten bygger till största delen på de kvantitativa och kvalitativa uppgifter som landsting och regioner lämnat till Kulturrådet genom den gemensamma Kulturdatabasen och i kvalitativa redovisningar.

Överst i högerspalten finns rapporten att ladda ner som pdf. Under den finns för var och en av de 20 regionerna regionernas kvalitativa redovisningar i sin helhet samt tabellbilagor för respektive region.

KONTAKT

Love Ander
Utredare
Telefon: 08-519 264 94
love.ander@kulturradet.se

Erik Åström
Koordinator
Telefon: 08-519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Header logo