Mår i stort sett bra. Foto: Scenkonst Sörmland.

Uppföljning av kultursamverkansmodellen 2014

År 2014 ingick 20 regioner i kultursamverkansmodellen. Sammantaget fick de cirka 1,2 miljarder kronor i statliga årliga bidrag. Rapporten är en överblick över den verksamhet som finansierats inom modellen under 2014 och innehåller exempel på regional kulturverksamhet.

Rapporten bygger till största delen på de kvantitativa och kvalitativa uppgifter som landsting och regioner lämnat till Kulturrådet genom den gemensamma Kulturdatabasen och i kvalitativa redovisningar.

KONTAKT

Love Ander
Utredare
Telefon: 08-519 264 94
love.ander@kulturradet.se

Erik Åström
Koordinator
Telefon: 08-519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Header logo