Bild på Fredrik Lindeborg. Foto: Andreas Nilsson

Fredrik Lindegren

En väldigt tydlig start. Och en inte lika tydlig avslutning. Så vill Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare för Umeå2014, att kulturhuvudstadsåret ska komma att ramas in.

– Året bygger ju på redan befintliga strukturer i Umeå. Egentligen profilerar, paketerar vi bara om det som redan finns. Och strukturerna har bara blivit starkare tack vare allt arbete. Därför tror och hoppas jag att de goda effekterna dröjer sig kvar bortom 2014. Men först ett rejält startskott!

Till de goda effekterna räknar Fredrik Lindegren starkare kontakt- och nätverk, ökat kommunalt självförtroende och en bättre kollektiv självbild av Umeå.

– Hela stan har ju mobiliserat och strävat åt ett och samma håll under flera år. Det betyder mycket för oss som bor här att känna att Umeå är en stad som kännetecknas av långsiktighet och uthållighet, att stan är beredd att satsa.

En bärande stomme av satsningen på Kulturhuvudstadsåret är medskapande.

– Vi har inte bara utgått från de föreningar, institutioner, grupper som redan har sin verksamhet. Vi har i hög grad förlitat oss på dem. Och majoriteten av alla arrangörer och föreningar har närt drömmar och visioner under åren. Nu med alla extra resurser som står till buds under 2014 har det plötsligt blivit möjligt att genomföra flera av dem.

Sättet att arbeta har kallats för ”open source approach” av EU:s övervakningsnämnd för Europas kulturhuvudstäder. I deras avslutande rapport för Europas kulturhuvudstäder 2014 framställs Umeås metod som nyskapande – och ett föredöme för framtida kulturhuvudstäder, med alla möjligheter att genomföra ett mycket framgångsrikt kulturhuvudstadsår.

– Vårt arbetssätt var nog svårt att förstå från början. Nu lyfter man fram det som ett gott exempel för andra. Vad vi kort och gott gjort är att vi helt ärligt byggde vår ansökan på det som redan fanns och sen bara byggt vidare på det. Det är därför vi blev valda till kulturhuvudstad 2014.

Naturligtvis handlar medskapandet inte om helt fria tyglar.

– Man kan säga att vi har varit öppna för förslag. Men vi har också satt direktiv och ramar, som den samiska kalendern med sina åtta årstider till exempel.

Att behandla alla ansökningar rätt beskriver Fredrik Lindegren som en ständigt pågående och öppen diskussion.

– Ja, vi har fört många och långa samtal med de som lämnat programförslag. Det kan handla om att vi föreslår små förändringar för att kunna matcha ett förslag mot ett annat, för att skapa en starkare effekt eller för att det ska passa in bättre under ett tema. Den processen ser jag som oerhört viktig. Offentliga diskussioner är ju själva grundvalen för ett öppet samhälle.

Att kulturfrågorna fått ett stort offentligt utrymme, ofta på högsta nivå, tycker Fredrik Lindegren är bra. Då blir frågorna levande och angelägna för många, något som inte minst märkts i sociala medier som Facebook och Twitter.

– De kanalerna finns idag och det är bara att använda dem. De gör det lättare att få ut information men också att ta död på rykten. Man kan driva kampanjer och projekt genom dem, och alla kan ställa frågor direkt till oss. Det har skapat en fantastisk närhet.

Ingen som har tagit av information om kulturhuvudstadsåret har kunnat undgå att den samiska kalendern bildar ett tydligt ramverk.

– Det samiska har påverkat trovärdigheten i vår ansökan. Samerna är ju Europas enda urfolk. Här finns en tradition, en historia och kulturhistoria att utgå från och berätta om för resten av Europa. Vi kommer även att lyfta fram den samtida politiska och historiska dimensionen av den samiska kulturen. Det skänker ett djup åt det vi gör.

Den samiska kopplingen bygger även den vidare på något som redan finns i Umeå. De senaste tio åren har en samisk vecka som betonar nutida samisk kultur ägt rum på vårvintern. Fredrik Lindegren menar att greppet är bra för Kulturårets dramaturgi.

– De åtta årstiderna med sina skiftningar är ständigt närvarande för oss som bor i Norrland. Rent programtekniskt har det gett oss stora möjligheter att hänga upp och ge teman olika uttryck under året. Därför blir det till exempel åtta stora konstutställningar och åtta satsningar med symfoniorkestern. En för varje årstid.

På frågan vilket evenemang som kommer att bli det bästa passar Fredrik Lindegren.

– Jag tror att utomhusevenemangen kommer att locka flest besökare. Men det är ju det fina med kultur. Man vet aldrig vad som kommer att få genomslag. Innan.

Header logo