Kulturrådets internationella strategi 2016−2018

Kulturrådet har en strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom att främja internationellt utbyte och samverkan. Genom strategin ska myndigheten säkerställa att arbetet med att verka för ökat internationellt utbyte och samverkan inom hela kulturområdet samt i den egna verksamheten bedrivs strukturerat och långsiktigt.

Header logo