Bildstenshallen, Gotlands museum.

Kulturrådet i Almedalen 2013

Kulturens roll för människan och samhället

Måndag 1 juli

Sverige i världen, Donnersgatan 6

17.00 De konst(iga) svenskarna

Se seminariet på webben

Kultur och bildning är viktiga dörröppnare och smörjmedel för diplomatin. Kan vi föra oss i internationella salonger? Vad tycker omvärlden egentligen om oss svenskar och vår kultur? Är vi förebilder inom jämställdhet, öppenhet och miljö till exempel? Eller är vi lite märkliga?

Inledning: Kerstin Brunnberg, styrelseordförande Kulturrådet och Annika Rembe, gd Svenska Institutet

Medverkande:
Henrik Selin, avdelningschef SI, tidigare kulturråd Bryssel
Håkan Nesser, författare
Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för FN:s interna revision
Helena Stålnert, styrelseledamot Svenskar i Världen
Moderator: Alice Petrén, utrikeskorrespondent Sveriges Radio
 
Arr: Kulturrådet i samarbete med Svenska Institutet. 
 

Onsdag 3 juli

Bildstenshallen, Gotlands museum, Strandgatan 14

10.00 Vem hinner tänka?

OBS! Ingen ljudupptagning.

Allt ska gå i en rasande fart idag. Vem hinner stanna upp och tänka efter? Vi följer gärna strömmen, men både samhälle och människor förlorar kanske något på vägen. Kan humaniora, historia och kultur hjälpa oss att dra rätt slutsatser för framtiden?

Medverkande:
Anders Wejryd, ärkebiskop, Svenska Kyrkan
Pernilla Glaser, författare och innovationsutvecklare
Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi
Moderator: Joanna Rose, vetenskapsjournalist, redaktör Forskning & Framsteg

Arr: Kulturrådet

11.00 Med yttrandefrihet som grund

Lyssna på seminariet

Vilka är villkoren för yttrandefrihet och vad är vi beredda att göra för att försvara den? Att uttrycka sig fritt i text och tal eller via andra konstnärliga uttryck är inte en självklarhet. I många länder fängslas och straffas journalister, författare och kulturskapare.

Seminariet inleds av generaldirektörerna Kennet Johansson, Kulturrådet, Charlotte Petri Gornitzka, Sida och Annika Rembe, Svenska Institutet.

Medverkande:
Lotta Schüllerqvist, journalist och tidigare ordförande Reportrar utan gränser
Alfons Karabuda, kompositör och ordförande SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare
Helene Larsson, curator, tidigare kulturråd i Serbien
Moderator: Kerstin Brunnberg

Arr: Kulturrådet i samarbete med Sida och Svenska Institutet.

12.00 Kulturlinjen

Lyssna på seminariet

Konstnärlig kompetens kan berika andra samhällsområden och bidra till arbetstillfällen och tillväxt. Kulturen har därför stor betydelse för utvecklingen av attraktiva orter. Hur kan offentliga aktörer arbeta med kulturella kreativa näringar på ett professionellt och hållbart sätt?

Erika Lagerbielke, formgivare och glaskonstnär, professor i glasdesign Linnéuniversitetet Växjö
Pia Areblad, strategi- och utvecklingschef, TILLT, Göteborg
Gunhild Stensmyr, kulturentreprenör, driver Skärets Konsthall i Skåne och skapar nu Konsthall Tornedalen
Stina Lindholm, skulptör och formgivare, ägare till Skulpturfabriken Gotland, tidigare ledamot i regeringens råd för kulturella kreativa näringar
Moderator: Kristina Algotson, strategisk rådgivare

Arr: Kulturrådet.

13.00 Digitalisering – en konst

Lyssna på seminariet

Media- och kulturlandskapen ligger nära varandra. Vilka krav och behov har unga på en digital samtid och framtid? Digitala böcker, tidningar, musik och operasändningar är vi redan bekanta med. Men vad väntar runt hörnet? Ger ökad digital tillgänglighet mer kunskap, information och upplevelser – för alla?

Medverkande:
Jesper Strömbäck, huvudsekreterare regeringens Framtidskommission
Loth Hammar, kanslichef regeringens Digitaliseringskommission
Helena Wessman, vd och konstnärlig ledare Göteborgs Symfoniker
Moderator: Daniel Sandström, kulturchef Svenska Dagbladet

Arr: Kulturrådet i samarbete med Medierådet.

14.00 Vems röst tillhör det offentliga rummet?

Lyssna på seminariet

Snart hänger valaffischer i varje svensk stad. Säljande budskap och kommersiella intressen tycks ha tagit över vårt gemensamma stadsrum. Vilken tyngd har konstnärlig utsmyckning och skönhet?  Och vart tog det demokratiska torget vägen?

Medverkande:
Monica von Schmalensee, vd White arkitekter
David Orlic, creative director, Volontaire
Per Hasselberg, konstnär och verksamhetsledare Konstfrämjandet
Moderator: Stina Oscarson, chef Radioteatern Sveriges Radio

Arr: Kulturrådet

15.00 Kulturens kraft

Lyssna på seminariet

Samtal med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth om aktuella kulturpolitiska frågor.

Medverkande:
Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister
Moderator: Katrine Kielos, författare och krönikör Aftonbladets ledarsida

Arr: Kulturrådet

16.00 Fria ord och uttryck

Lyssna på seminariet

Kulturens och ordets makt är stark och därmed ett hot för många länders ledare. Att skriva om kärlek, frihet och kvinnors situation kan vara förenat med livsfara. Internet har dessutom skapat möjligheter att sprida förbjudna ord internationellt. Möt tre personer som vågar vara regimkritiska.

Parvin Ardalan, författare Iran, tidigare fristadsförfattare Malmö
Nasrin Madani Zad, författare Iran, fristadsförfattare Växjö
Mesfin Negash, journalist och redaktör Etiopien
Moderator: Kerstin Brunnberg, styrelseordförande Kulturrådet

Samtalet är på engelska.

Arr: Kulturrådet i samarbete med Sida.

17.00 Från förföljelse till fristad

Lyssna på seminariet

Vill din kommun bli fristad? Det är ett sätt att stå upp för yttrandefrihet och få möjlighet till ett värdefullt interkulturellt utbyte.

Kom och möt de kulturorganisationer som arbetar aktivt för att skapa fler svenska fristäder för musiker, författare, konstnärer och andra professionella kulturutövare som lever under hot i sina hemländer.

Medverkande:
Elnaz Baghlanian, redaktör för Dissidentbloggen/Svenska PEN
Ann-Catrin Lofvars, ledamot i SKL:s styrelse, ordförande Kultur- och bildningsnämnden i Landstinget i Dalarna
Alfons Karabuda, kompositör och ordförande SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare
Fredrik Elg, projektledare, fristad Kulturrådet
Jonna Wehlin, kulturstrateg Växjö
Jenny Lindahl Persson, verksamhetsledare Svenska tecknare
Gunnar Ardelius, författare och ordförande Sveriges författarförbund
Moderator: Kerstin Brunnberg, styrelseordförande Kulturrådet

Arr: Kulturrådet i samarbete med ICORN, Svenska PEN, SKAP, Svenska tecknare, KRO - Konstnärernas riksorganisation/KIF - Sveriges konsthantverkare och industriformgivare, IAA – International Association of Art, Sveriges författarförbund, Sveriges filmkommissionärer, Svenska konstkritikersamfundet/ACIA Sweden och svenska fristäder.

Intervju med Alfons Karabuda: Den första FN-rapporten om konstnärliga rättigheter är här

Läs rapporten The right to freedom of artistic expression and creativity

19.00–20.15 This is not a film

Filmvisning. Den internationellt flerfaldigt prisbelönte filmaren Jafar Panahi sitter i husarrest i Iran. Han har yrkesförbud då hans filmer anses kritiska mot det iranska samhället och den islamiska regimen. Denna film smugglades ut i ett bröd till filmfestivalen i Cannes.

Introduktion: Parvin Ardalan, författare  Iran, tidigare fristadsförfattare Malmö.

 

Torsdag 4 juli

Bildstenshallen, Gotlands museum, Strandgatan 14

10.00 Humanist ja visst!

Lyssna på seminariet

Humanistens kompetens blir allt viktigare i en global värld där demokrati och yttrandefrihet inte är självklarheter och där miljöfrågor är en tickande bomb. Skiljer sig olika yrkesgruppers syn på etik och moral? Hur kan ekonomer, kultur-, samhälls- och naturvetare tillsammans skapa en bättre värld?

Medverkande:
Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för FN:s interna revision
Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi
Kerstin Brunnberg, styrelseordförande Kulturrådet, tidigare chef Sveriges Radio.
Moderator: Katrine Kielos, krönikör Aftonbladets ledarsida.

Arr: Kulturrådet

11.00 Kultur – livets essens

Lyssna på seminariet

Hur ser ett samhälle utan konst ut? Tomt, omänskligt och kanske inte värt att leva i? Fri, experimentell och nyskapande konst gynnar kulturella och kreativa näringar. Det humanistiska perspektivet och konsten måste få ta plats och berika både människor och samhälle.

Medverkande:
Gunnar Ardelius, författare och ordförande Sveriges författarförbund
Lars Strannegård, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan Stockholm
Karin Helander, professor i teatervetenskap, föreståndare för Centrum för barnkulturforskning Stockholms universitet
Moderator: Ylva Lagercrantz Spindler, kulturjournalist

Arr: Kulturrådet i samarbete med Svensk Scenkonst.

12.00 Bildningens renässans

Lyssna på seminariet

Bildning och folkbildning har klingat gammaldags, men nu dyker begreppen upp allt oftare. Vad menar vi egentligen med bildning idag? Vad har kulturen för roll? Har svensk bildningstradition något att lära den moderna människan?

Medverkande:
Anders Burman, docent i idéhistoria Södertörns högskola
Daniel Suhonen, chef för det fackliga idéinstitutet Katalys
Martina Montelius, konstnärlig ledare Teater Brunnsgatan 4
Moderator: Ulrika Knutson, kulturjournalist

Arr: Kulturrådet

13.00 Har yttrandefriheten en gräns?

Lyssna på seminariet

Vi värnar om yttrandefrihet men blir ändå ställda när gränserna tänjs moraliskt och etiskt. Vilket ansvar har journalister och konstnärer när de går över gränsen? Kan kränkande konst skapa hårdare reglering och förskjuta gränsen för yttrandefriheten? Eller är det ökad kunskap om konstens frihet som behövs?

Medverkande:
Peter Johansson, konstnär
Madeleine Leijonhufvud, professor emeritus i straffrätt, Stockholms universitet
Lars Anders Johansson, kulturansvarig tankesmedjan Timbro
Moderator: Stina Oscarson, chef Radioteatern Sveriges Radio

Arr: Kulturrådet

14.00 Umeå – kulturdriven stad

Lyssna på seminariet

Umeå2014 är just nu Sveriges största satsning på kultur. Året kommer att innehålla ett fyrverkeri av kulturevenemang. Men Umeå blickar längre bort än så och satsar på kulturdriven tillväxt. Vad kan ett kulturhuvudstadsår ge människor och näringar på längre sikt?

Medverkande:
Rudolf Antoni, biträdande näringspolitisk chef Fastighetsägarna samt ordförande Svenska Stadskärnors forskarråd
Med Reventberg, chef Västerbottensteatern, Skellefteå
Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare för Umeå2014
Moderator: Karsten Thurfjell, kulturjournalist Sveriges Radio

Arr: Kulturrådet i samarbete med Umeå2014.

15.00 Män som hatar kultur

Lyssna på seminariet

Få pojkar och män intresserar sig för litteratur. Majoriteten läser sällan eller aldrig en bok. Lika få går på teater. Var sitter lusten till kultur och kreativitet? Och var finns de manliga förebilderna?

Medverkande:
Johan Unenge, författare, illustratör och Sveriges läsambassadör
Ulf Stenberg, konstnärlig ledare Teater Fryshuset
Ulf Ellervik, professor i organisk kemi och lustexpert, Lunds tekniska högskola
Moderator: Ylva Lagercrantz Spindler, kulturjournalist

Arr: Kulturrådet

16.00 Farlig kurva

Lyssna på seminariet

Att kunna läsa är en samhälls- och demokratifråga. Litteratur lär oss vad det är att vara människa och öppnar för reflektion, perspektiv och nya insikter. Men samtidigt som informationsmängden ökar minskar läsningen. Hur påverkar det samhället? Och framförallt, hur vänder vi läskurvan uppåt? 

Medverkande
Dag Klackenberg, vd Svensk Handel med mångårig bakgrund i bokbranschen
Gustaf Hoffstedt, (M) ledamot Riksdagens kulturutskott
Hanna Enefalk, universitetslektor i historia, Uppsala universitet
Moderator: Ulrika Knutson, kulturjournalist och författare

Arr: Kulturrådet i samarbete med UR.

Elnaz  Baghlanian.

Håkan Nesser.

Inga-Britt Ahlenius.

Anders Wejryd.

Parvin Ardalan.

Pernilla Glaser.

Johan Unenge.

Helena Stålnert.

Katrine Kielos.

Mesfin Negash.

Daniel Suhonen.

Madeleine Leijonhufvud.

Med Reventberg.

Alfons Karabuda.

Lena Adelsohn Liljeroth

Alice Petrén.

Fredrik Lindegren.

Åsa Nilsonne.

Dag Klackenberg.

Erika Lagerbielke.

David Orlic.

Daniel Sandström.

Kerstin Brunnberg

 Stina Oscarson.

Helene Larsson.

Gustaf Hoffstedt.

Karsten Thurfjell.

Lars Strannegård.

Karin Helander.

Jesper Strömbäck.

Gunnar Ardelius.

Ulf Ellervik.

Lotta Schüllerqvist.

Pia Areblad.

Rudolf Antoni.

Lars-Anders Johansson.

Jenny Lindahl Persson.

Header logo