Bild på Teater Tre

Första fördelningen av stöd till samarbetsprojekt inom Kreativa Europa

Det är nu klart vilka samarbetsprojekt som får stöd i den första utlysningen inom Kreativa Europa. Totalt 58 europeiska samarbetsprojekt delar på cirka 40,4 miljoner euro.

Sammanlagt mottogs 411 ansökningar från olika europeiska länder. Nio svenska organisationer deltar i de projekt som fått stöd.

Sex svenska organisationer deltar i större samarbetsprojekt. Intercult leder projektet CORNERS − Turning Europe Inside Out. Riksarkivet deltar som partner i projektet Community as Opportunity − Creative Archives and Users Network, Statens museer för världskultur i Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage, Moderna Dansteatern i [DNA] Departures and Arrivals, Teater Tre i Small Size, Performing Arts for Early Years och Högskolan Kristianstad i People’s Smart Sculpture.

Ytterligare tre svenska organisationer deltar i mindre samarbetsprojekt som beviljas stöd; Moomsteatern leder projektet Crossing the Line. Som partners deltar Jeunesses Musicales Sverige i projektet Blackboard Music Project och Tensta Konsthall i projektet This is Tomorrow, Back to Basics: Forms and Actions in the Future.

Läs mer om fördelningen av stöd till samarbetsprojekt
Samarbetsprojekt med svensk medverkan

nÅGRA EXEMPEL PÅ PROJEKT

Teater Tre, Stockholm

Small Size, Performing Arts for Early Years har fått två miljoner euro för ett stort europeiskt projekt. La Baracca i Bologna leder projektet och 17 europeiska organisationer är med; från exempelvis Ungern, Belgien, Frankrike, Spanien, Finland och England. Från Sverige deltar Teater Tre i Stockholm.

– Det är ju väldigt roligt att få dela intresset för scenkonst för det lilla barnet med så många spännande teatrar runtom i Europa, säger Sara Myrberg, konstnärlig ledare och skådespelare för Teater Tre.

Teater Tre på Rosenlundsgatan i Stockholm har funnits sedan 1979. I år firas 35-årsjubileum. Sara Myrberg berättar att Small Size-nätverket funnits en längre tid i Europa. Teater Tre har gästspelat på många festivaler i Europa men även utanför EU, i höstas i Namibia via Assitej.

– Det är väldigt familjärt det här nätverket och här finns mycket kompetens. Det är inspirerande att träffa konstnärer från andra länder, säger Sara Myrberg.

I oktober drar projektet igång. Teater Tre inleder med föreställningen Peka, trumma, dansa för 1-3 åringar. Sara Myrberg berättar att de 17 grupperna ska ses i Bologna under hösten för att välja ett övergripande tema och sedan skapa konstellationer utifrån det. Projektet ska även ägna sig mycket åt kunskapsöverföring och analysera varandras föreställningar. Sara förklarar att flera länder i Europa var tidigt ute med teater för de allra minsta barnen och en samlad erfarenhet kommer att inspirera till utveckling för alla i projektet. Teater Tre kommer också att bygga ett svenskt nätverk och välkomnar scenkonstnärer med samma intresse för den yngsta publiken.

Moomsteatern, Malmö

– Vi gjorde en krigsdans av glädje och samlade hela ensemblen till alkoholfritt bubbel, säger en påfallande glad Per Törnqvist, konstnärlig ledare för Moomsteatern.

Moomsteatern är projektledare för Crossing the Line, ett projekt som länkar samman Europas tre ledande teatrar med skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning; Mind the Gap från England och L´Oiseau-Mouche från Frankrike. Alla tre har funnits över 25 år och lyckats skapa permanenta verksamheter. Jonathan Meth från Goldsmith College i London blir projektdramaturg och ska följa projektet och göra en kvalitativ utvärdering.

– Det finns många likheter men olikheterna är fler. Vi har mycket att lära av varandra och om våra konstnärliga processer, metoder och utveckling, betonar Per Törnqvist.

Nu är det en hel del formella dokument som ska skrivas under och skickas in till EU, säger verksamhetschef Suzanne Hellberg. Första aktiviteten blir en gemensam workshop i december 2014 i Malmö. Sedan gör teatrarna varsin föreställning våren 2016 och i slutet av 2016 ska de delta på en festival i Frankrike.

Per Törnqvist berättar att grunden för samarbetet var en konferens i Washington för två år sedan där kulturorganisationer från hela världen möttes. Det gemensamma var arbetet tillsammans med personer med olika funktionsnedsättningar.

Moomsteatern hoppas att projektet ska leda till ett nätverk för ökat kunskapsutbyte mellan ett flertal teatrar och organisationer, däribland Per Arts i Novi Sad, Serbien, Blue Teapot, Irland, Riksteaterns Tyst Teater, men också med kollegor i Hong Kong, USA, Kanada, Australien och Indien.

Header logo