Bild: Framsida på rapporten från IETM.

Hur kan internationella samarbeten bli mer rättvisa?

Den holländska organisationen DutchCulture, scenkonstnätverket IETM och mobilitetsnätverket On the Move har publicerat en ny rapport: Toolkit for Fairer International Collaborations.

Publikationen Beyond curiosity and desire: Towards fairer international collaborations in the arts är skriven av Mike van Graan som undersöker varför och hur konstnärer och professionella kulturarbetare kan agera för att skapa mer jämbördiga kultursamarbeten.

Så här skriver han:

“Many contemporary arts professionals and organisations increasingly engage in international activities, ranging from joint projects to exchanges, from residencies to co-productions. However, misunderstandings and false assumptions are very common, and can complicate the process, if not undermine the results.

While the most obvious issue in international artistic and cultural collaborations is economic disparity, other elements deserve to be carefully considered, including historical links between countries, different political contexts, technical infrastructure and skills, freedom to travel, living and working conditions, aesthetics, traditions, among others. All these issues influence expectations and engagement.

Only honest, and at times uncomfortable, conversations can clarify such issues and build trust between partners.”

Publikationen är till för såväl konstnärer och kulturskapare som för policymakers och finansiärer. Syftet är att göra internationella kultursamarbeten mer jämbördiga, meningsfulla och berikande.

Header logo