Detaljbild på EU-flaggan. Foto: Silje Bergum Kinsten/ Norden.org

Kosovo deltar i Kreativa Europa

Kreativa Europa har fått ett nytt deltagarland när Kosovo nu går med i programmet. Överenskommelsen är ett resultat av EU:s strategi för internationella kulturella relationer och Kosovo är det sista av de sex länderna på västra Balkan som går med i programmet.

Överenskommelsen ska nu ratificeras av Kosovos nationalförsamling. Efter det kan kulturorganisationer från Kosovo söka stöd inom Kreativa Europa och ingå som partners i samarbetsprojekt.

Tidigare i utvidgades Kreativa Europa med ytterligare ett land när Armenien anslöt sig till programmet.

Header logo