Bild på framsidan av rapporten Connecting cultures. Foto: EU-kommissionen

Kulturarvsprojekt som fått stöd från Interreg

Är du nyfiken på vilka projekt med stöd från Interreg, EU:s program för territoriellt samarbete (ETC), som blivit verklighet under Europaåret för kulturarv 2018? Nu har EU-kommissionen publicerat en rapport som visar exempel från årets första tre månader.

Alla projekt som finns beskrivna i rapporten är internationella samarbeten mellan regioner i olika länder som fått Interreg-finansiering.

Över hundra projekt och events i Europa har arrangerats hittills i år inom Europaåret för kulturarv med stöd från Interreg.
Rapporten innehåller över 70 exempel på kulturarvsprojekt och förhoppningen är att den ska inspirera till fler framgångsrika samarbeten. Den ger exempel på vilken typ av kulturarvsprojekt som kan finansieras inom ramen för Interreg inom EU:s sammanhållningspolitik. Så här skriver Tibor Navracsics, EU- kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, ungdom och sport i rapportens inledning.

- Jag hoppas att den kan uppmuntra oss att uppleva kulturarvet igen och igen – och inspirera oss att hitta nya sätt att njuta av och skydda vårt kulturarv så att det håller för kommande generationer.

Exemplen från rapporten kommer att presenteras under den årliga konferensen European Week for Cities and Regions som i år äger rum i Bryssel 8-11 oktober 2018. 

Header logo