Infobild från The Cultural and Creative Cities Monitor.

Ny app ska visa gömda skatter

Förra året lanserades en digital plattform för att hålla koll på och jämföra data från olika kulturella och kreativa städer i Europa. Verktyget kallas The Cultural and Creative Cities Monitor och utvecklades av EU-kommissionens vetenskaps- och kunskapscentrum, the Joint Research Centre, och omfattar 168 städer i 30 länder. Nu är en app under utveckling.

Syftet med plattformen är att sprida kunskapsutbyte om och mellan olika europeiska städer med fokus på kultur och kreativitet.

Den digitala plattformen riktar sig framför allt till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå för att de ska kunna få syn på lokala styrkor och ha en möjlighet att jämföra data mellan sin egen och andra liknande städer runtom i Europa. De svenska städer som ingår är Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Umeå.

Nu är en app på gång som bygger vidare på informationen i plattformen. Appen går under namnet Culture Gems Europe och ska underlätta för alla som är intresserade av att hitta spännande kreativa och kulturella platser och händelser som annars kan vara svåra att få kunskap om.

Tanken är att invånare och turister i städer runtom i Europa ska kunna göra en slags digital skattjakt för att hitta gömda skatter bland städernas kulturella och kreativa utbud. Tanken är också att personer som arbetar för olika städer runtom i Europa via appen ska kunna använda ett verktyg för digitala samtal och på så vis nå ut till människor i frågor som är aktuella i en viss stad och ligger i allmänhetens intresse.

Header logo