Del av framsidan på rapporten från Creative Europe Desk UK.

Ny rapport: Vilken betydelse har Kreativa Europa?

Vilken betydelse har Kreativa Europa för kulturlivet i Storbritannien? Det handlar de två rapporter som Creative Europe Desk UK, vår motsvarighet i Storbritannien, nyligen har släppt.

Rapporterna fokuserar både på ekonomiska och andra aspekter av programmet. Även om de enbart tar upp exempel och statistik från Storbritannien finns det resultat som kan vara intressanta också för det svenska kulturlivet.

Vilken betydelse har Kreativa Europa?

Den första rapporten visar att Kreativa Europa har en betydelse för kulturlivet som är större än bara de faktiska bidragspengarna. Rapporten visar att programmet varit avgörande för att kulturella och kreativa näringar ska utvecklas, bygga upp internationella nätverk, skapa jobb, utveckla och utvidga publikgrupper och marknader och nå meningsfull sociala mål både på lokal och internationell nivå.

  • Kreativa Europa ger en så kallad hävstångseffekt och bidrar till ytterligare finansiering. Brittiska organisationer i kulturprojekt har mer än fördubblat sina bidrag inom Kreativa Europa. Det betyder att de kan få över 20 miljoner euro i medfinansiering från andra finansiärer. För MEDIA-delen av programmet var medfinansieringen värd nästan 120 miljoner euro.
  • Kreativa Europa hjälper Storbritanniens kreativa näringar att nå publik både hemma och internationellt. Kulturprojekt som är finansierade genom Kreativa Europa och där brittiska partners ingår har hittills nått en publik på upp till 61 miljoner personer. Av dem är enbart 7 miljoner baserade i Storbritannien.
  • Brittiska företag och organisationer ingår ofta som partners i olika samarbetsprojekt. Hittills under programperioden har brittiska organisationer arbetat i kulturprojekt med sammanlagt 743 partners i 34 länder. Ett av två kulturprojekt inom Kreativa Europa har minst en brittisk partner.

Creative Europe Desk UK har också tagit fram en rapport som handlar specifikt om programmets resultat i Storbritannien 2017.

Header logo