Bild på dansare från projektet Moving Beyond Inclusion. Foto: Candoco

Projekt i fokus: Moving Beyond Inclusion

Moving Beyond Inclusion är ett samarbetsprojekt som vill visa på mångfald och skapa lika möjligheter för alla att utöva danskonst. Svenska Danskompaniet Spinn är tillsammans med Producentbyrån en av de samarbetspartners som ingår i projektet som får stöd genom Kreativa Europa. Här kan du läsa en intervju med Joanne Lyons, chef den brittiska organisationen Candoco som leder projektet.

Den här texten är en översatt och delvis förkortad version av en text som publicerats av Kreativa Europas kontaktkontor i Storbritannien tidigare i år. Här hittar du originaltexten.

Berätta mer om Moving Beyond Inclusion!

Kärnan i Moving Beyond Inclusion (MBI) är vår starka övertygelse om att ett inkluderande arbetssätt leder till produktioner som är mer konstnärligt spännande och intressanta för publiken.

Genom projektet vill vi visa att konstvärlden generellt sett är långt ifrån representativ för samhället i stort, och att möjligheterna för konstnärer med funktionsvariationer att utvecklas och arbeta fortfarande är begränsade.

Inom MBI fokuserar vi på tre saker:

  1. Att höja nivån på träning och ambition för: i) dansare med funktionsvariationer och dem som arbetar med inkludering, ii) koreografer som vill utvidga och utveckla sitt eget arbete och iii) partnerorganisationernas egna team som arbetar med försäljning, marknadsföring med mera.
  2. Att höja kvaliteten på de konstnärliga produktionerna genom perioder av koreografisk research för ett antal koreografer och efterföljande produktioner.
  3. Att bygga upp nätverk och möjligheter att uppträda, och visa upp det bästa ur inkluderande produktioner för en ständigt växande publik, för att på så vis ändra människors uppfattning om vad inkluderande dans innebär.

Projektet syftar till att ta fram banbrytande utveckling för hela kedjan från professionell träning till uppsättningar och publik.

Hur fungerade det att hitta partners och samarbeta?

Hela processen med att etablera partnerskapet inom MBI var väldigt organisk. Vi på Candoco Dance Company kallar oss en lärande organisation och som sådan befinner vi oss i ett ständigt pågående samtal med andra kompanier och organisationer i hela sektorn. Som organisation älskar vi att ta del av hur andra utvecklar sina praktiker och metodologier.

Vi vill skapa och utveckla relationer på lång sikt, både nationellt och internationellt. De fem partnerorganisationer vi jobbar med i MBI är några av de organisationer vi har samarbetat med i olika enstaka projekt under många år.

Vi träffades ett antal gånger, både formellt och informellt, för att diskutera planer inför ansökan till Kreativa Europa. Vi lade mycket tid på att diskutera innan vi kunde ta oss an vår ansökan på ett lämpligt sätt.

Varför tror du att ni lyckades mer er ansökan?

Styrkan i vårt partnerskap hade säkert med saken att göra. Vi väntade faktiskt med att skicka in ansökan eftersom det första utkastet inte fungerade tillräckligt bra för alla partnerorganisationer. Vi insåg att vi behövde tänka igenom vår plan på nytt vilket i slutändan gjorde att vi inte kunde skicka in vår ansökan förrän ett år senare än vi tänkt.  

Att vi lagt några år på grundarbetet hjälpte oss att klargöra och få ned våra mål i ansökan. Det har i sin tur hjälpt oss att forma de relationer vi behöver för att kunna genomföra projektet.

Vilken betydelse har stödet från Kreativa Europa haft på ert projekt?

Utan finansieringen från Kreativa Europa skulle vi helt enkelt inte kunna genomföra det här projektet. Det skulle ha behövts många småskaliga projekt under en mycket längre period för att uppnå samma sorts effekter som vi kan se nu.

Att samarbeta på den här nivån har hjälpt organisationerna att utnyttja nya och spännande möjligheter som uppstått ur nätverkandet. Till exempel har det lett till många nya samarbeten och anställningsmöjligheter för våra konstnärer. Det är inte säkert att det hade kunnat hända utan MBI.

Är det något som överraskat dig?

Mest överraskad har jag blivit över den ömsesidighet som finns i lärandet av varandra. Några partnerorganisationer har arbetat under mycket längre tid än andra, några har mycket större resurser och kapacitet än andra och vi befinner oss alla i väldigt olika typer av kulturella och politiska sammanhang. Ändå är det slående hur mycket vi har kunnat lära av varandra, och den kunskap som vi har kunnat ta med oss tillbaka till våra egna organisationer är ovärderlig.

Viket råd skulle du vilja ge till andra som vill söka stöd från Kreativa Europa?

Prata så mycket du kan med potentiella partnerorganisationer, Kreativa Europas kontaktkontor och andra organisationer som fått stöd genom Kreativa Europa, och ställ så många frågor du kan. Ta till dig så mycket du kan av deras erfarenheter och lär av deras fallgropar och framgångar.

Att navigera genom de stormiga vatten som byråkratin kring Kreativa Europa ibland är kan verka skrämmande. Men med ett stöttande nätverk är det högst möjligt och absolut värt att göra det!

Header logo