Bild på EU-flaggan.

Så påverkar Brexit kultursektorn

Hur påverkar Brexit den brittiska kultursektorn? Det handlar två nya rapporter från Arts Council England om.

Rapporterna fokuserar på vilken tillgång till EU-stöd som konst- och kultursektorn, museer och de kulturella och kreativa näringarna i England har, och på hur Brexit påverkar organisationer inom konst- och kultursektorn.

EU-finansiering

Den första rapporten handlar om finansieringen från EU genom olika program och liknande under perioden 2007-2016. Här är några av rapportens slutsatser:

  • 345 miljoner pund från olika EU-program och institutioner fördelades under perioden 2007-2016. Det innebär ungefär 40 miljoner pund, vilket motsvarar cirka 458 miljoner kronor, per år.
  • Under samma period kom nästan 29 miljoner pund, cirka 332 miljoner kronor, från del-programmet Kultur inom Kreativa Europa och EU:s föregående kulturprogram.
  • Delprogrammet Kultur inom Kreativa Europa och EU:s föregående kulturprogram stod för den näst största genomsnittliga summan som fördelats från EU genom olika program och liknande. Den största genomsnittliga summan under perioden fördelades genom Horizon 2020 och det föregående programmet FP7.

Brexits betydelse 

Den andra mer omfattande rapporten bygger på en undersökning av hur 992 organisationer inom konst- och kultursektorn i England påverkas av Brexit.

  • Majoriteten (89 procent) av de tillfrågade organisationerna säger att de ser konstnärlig utveckling som den viktigaste anledningen för att arbeta över nationsgränserna, följt av kunskapsutbyte och samarbete (85 procent).
  • 67 procent av de tillfrågade organisationerna jobbar för tillfället internationellt och då främst inom EU. Vanligast var att internationella konstnärer kom till Storbritannien (42 procent) därefter kom samarbeten med internationella partners (29 procent), att skicka brittiska konstnärer utomlands (28 procent) och internationella turnéer (27 procent).
  • Kreativa Europa var det vanligaste sättet att få EU-stöd på.
  • En potentiell försämring av den fria rörligheten för personer, varor och tjänster skulle ha en mycket negativ inverkan på konstnärers och organisationers möjligheter att kunna komma till Storbritannien (enligt 73 procent av de tillfrågade), att genomföra samarbetsprojekt med partners inom EU (73 procent) och att ha framtida turnéer inom EU (70 procent).
Header logo