Bild på böcker. Foto: Norden.org

Sök översättningsstöd för skönlitteratur

Nu har årets ansökningsomgång om EU-stöd till översättning och spridning av europeisk skönlitteratur öppnat. Stödet kan sökas av bokförlag för översättning, utgivning, distribution och förmedling av romaner, noveller, dramatik, poesi, serier, grafiska romaner samt barn- och ungdomslitteratur. Sista ansökningsdag är 23 maj klockan 12.

Det finns två stödtyper att välja mellan: tvåårigt stöd och treårigt stöd via partnerskapsavtal med EU-kommissionen.

Tvåårigt stöd

  • Maximalt stödbelopp är 100 000 euro för ett projekt som innehåller översättning av minst tre och högst tio titlar under hela den tvååriga projektperioden.

Treårigt stöd

  • Minst tre och max tio titlar ska översättas per år. Den treåriga strategin för projektet bedöms, men förlaget behöver bara precisera titlarna för år 1 i ansökan samt hur många titlar och från vilka språk som förlaget planerar översätta år 2 och år 3.

En obligatorisk del för båda stödtyperna är att skapa en strategi med specifika aktiviteter för att de översatta titlarna ska nå läsare. Det kan gälla olika typer av marknadsföring, författar- och översättarträffar med mera. Det måste finnas en plan för hur förlaget planerar att arbeta med varje enskild titel som är del av projektet. Ett grundläggande mål med stödet är att europeisk litteratur ska nå en större publik.

Så ansöker du

Om det är första gången du ansöker inom Kreativa Europa kan du läsa mer om hur du skapar ett användarkonto för ansökan här.

På programkontoret EACEA:s webbplats finns alla ansökningshandlingar och instruktioner inför ansökan. Läs mer här.

Ansökan består av den digitala ansökningsblanketten (eForm), budgetfilen i Excel, en detaljerad projektbeskrivning (Detailed description of the project) samt obligatoriska bilagor. Samtliga dokument och bilagor laddas ner under rubriken ”Annexes” via länken ovan.

De här dokumenten behöver du läsa inför ansökan:

Vill du ha hjälp med ansökan?

Om du är intresserad av att ansöka eller vill veta mer om utlysningen är du välkommen att kontakta oss:

Elin Rosenström
Verksamhetsansvarig
Telefon: 08 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se 

Det går också bra att boka ett möte med oss i Kulturrådets lokaler i Stockholm för att få hjälp med ansökan.

Header logo