Bild på musiker. Foto: Nordisk kulturfond

Sök stöd inom nordiskt musikprogram

Är du konsertarrangör och intresserad av nordiskt samarbete? Nu har en ny utlysning inom Puls, Nordisk kulturfonds treåriga program, öppnat och välkomnar sökande som är baserade i Norge, Island och Sverige, samt på Grönland och Åland.

Inom programmet Puls, som pågår 2017-19, har du som arbetar med att arrangera konserter och festivaler möjlighet att söka stöd för evenemang med artister baserade i Norden. Sista ansökningsdag är 16 april.

Nordisk musik ska nå fler

Syftet med satsningen är att:

  • artister med nordisk förankring ska få kontakt med fler konsertarrangörer i Norden
  • utveckla konsertarrangörernas arbete genom att stärka nätverket mellan arrangörer på nordisk nivå
  • stimulera till konstnärlig förnyelse och göra musik av hög kvalitet tillgänglig för fler i Norden
  • stimulera kvalitet och nyskapande i förmedlingen, bland annat genom bättre sammanhållning mellan publik, artister och konsertarrangörer

Tvåårig arrangör

I årets utlysning kan konsertarrangörer ansöka om att bli tvååriga Puls-arrangörer. De sökande ska vara professionellt organiserade, till exempel som ideell förening, stiftelse eller företag.

Privatpersoner har inte möjlighet att söka stöd. Flera konsertarrangörer kan gå samman och lämna in en ansökan om ett gemensamt program, kuratoriskt samarbete, artistutbyte eller en gemensam förmedlingsplan. Det kan exempelvis gälla samarbete mellan institutioner och promoters, regionalt eller internationellt samarbete mellan flera konsertarrangörer.

Under 2017 fördelades sammanlagt 4,1 miljoner danska kronor, vilket motsvarar cirka 5,6 miljoner kronor, inom Puls. Programmet har hittills finansierats av Nordisk kulturfond, Nordiska ministerrådet för kultur, Finlands undervisnings- och kulturministerium via Finnish Music Foundation (MES) och Statens Kunstfond. I år har även den svenska regeringen gått in med stöd i satsningen.

Header logo