Bild på del av EU:s flagga. Foto: Norden.org

Utlysning: strukturerad dialog inom kultur

Nu öppnar EU-kommissionen för en upphandling om att arrangera strukturerad dialog mellan EU-kommissionen och kultursektorn i Europa.

I den nya europeiska agendan för kultur som antogs av EU-kommissionen den 22 maj i år (New European Agenda for Culture, COM(2018)287), föreslås ett nytt strategiskt ramverk för  EU-samarbete på kulturområdet. Arbetet bygger vidare på Agenda för kultur från 2007.

Inom ramen för den nya kulturagendan föreslår EU-kommissionen en breddning av den nuvarande modellen för strukturerad dialog:

“Going beyond topics examined under the Open Method of Coordination, making more of online collaboration opportunities, and opening up to relevant organisations outside cultural and creative sectors on a case-by-case basis. It will also propose a more active role for civil society in preparing the biennial European Culture Forums”.

Målet är att stärka kultursektorns kapacitet att delta och föra fram sina synpunkter i den europeiska debatten och bidra till ett ökat utbyte av ståndpunkter och dialog mellan EU-kommissionen och aktörer inom kultursektorn/civilsamhället i Europa. Kommissionen vill att kultursektorn bidrar till utformningen av policyutveckling för kultursektorn på europeisk nivå.
EU-kommissionen har identifierat följande ämnen som förslag för strukturerad dialog:

  • Kulturarv – styrning, kvalitet och kunskap (bygga vidare på Europaåret för kulturarv 2018)
  • Kultur och social inkludering
  • Kulturell mångfald
  • Konst och kultur – utbildning och kompetensutveckling
  • Kulturella och kreativa näringar – kunnande, finansiering, innovationskapacitet
  • Konstnärer och professionella kulturabetare – mobilitet, arbetsmöjligheter och arbetsvillkor
  • Cirkulation av konstnärliga verk
  • Internationella relationer
  • Mäta värdet av kultur

Utlysningen handlar bland annat om att identifiera vilka experter som ska delta i dialogen, organisera brainstorming- och dialogmöten, skriva rapporter från mötena, producera och sprida policy papers och ansvara för ett online-forum.

Voice of Culture är den nuvarande plattformen för strukturerad dialog. I en utlysning 2014 valde EU-kommissionen ett konsortium bestående av Goethe-Institutet, ELIA och Flagey, att organisera arbetet med strukturerad dialog. Nu finns möjlighet för andra organisationer att utveckla och ansvara för detta arbete med dialog mellan Europeiska kommissionen och kultursektorn i Europa.

Sista ansökningsdatum är den 19 september kl. 13.00.

Header logo