Bild på EU-flaggan.

Brexit: Hur påverkas brittiska kulturorganisationer?

Förhandlingarna kring Brexit pågår. Vår motsvarighet i Storbritannien, den brittiska desken för Kreativa Europa, reder ut tänkbara scenarier för kulturorganisationer vid ett utträde ur EU. 

Det finns två scenarier som desken i Storbritannien utgår från – antingen blir det en Brexit med avtal eller en avtalslös Brexit. Många detaljer kring utträdet är dock fortfarande oklara, det finns till exempel diskussioner om att skjuta fram Brexit så att den sker senare än det planerade datumet 29 mars 2019. Men om Brexit blir av enligt planerat gäller följande, enligt den brittiska desken:

Brexit med avtal

En övergångsperiod inleds den 30 mars 2019. Brittiska organisationer kan då fortsätta att ansöka om stöd från Kreativa Europa fram till december 2020, enligt tidigare överenskommelse. Om projekten som de brittiska organisationerna ingår i sträcker sig längre än 2020 så kan de få stöd för hela projektperioden. Brittiska organisationer har samma rättigheter och skyldigheter som övriga projektpartners fram till 2020 och så länge som projekten varar.

Avtalslös Brexit

I det här scenariot är läget mer oklart. Den brittiska regeringen har dock sagt att man i ett sådant läge ska finansiera de stöd som inte hunnit betalas ut till de brittiska organisationer som fått beslut om stöd från Kreativa Europa före den 30 mars 2019. Denna finansiering gäller enbart brittiska organisationer i projekten och alltså inte partnerorganisationer som ingår i Kreativa Europa-projekt tillsammans med brittiska organisationer.

Den brittiska desken ger rådet att de organisationer som arbetar på ansökningar från Kreativa Europa ska fortsätta göra det men vara medvetna om de två scenarier som de listar.

Header logo