Europaparlamentet vill fördubbla budgeten för Kreativa Europa

I en omröstning i Europaparlamentet i början av april röstade en klar majoritet för en höjning av Kreativa Europas budget under nästa programperiod. Omröstningen visar hur Europaparlamentet ställer sig i frågan men är inte bindande. Budgeten för programmet är alltså inte beslutad än.

501 av parlamentets 751 ledamöter röstade för resolutionen om en fördubbling av budgeten. En resolution är en stark rekommendation men inte juridiskt bindande.

Förhandlingar om budgeten fortsätter nu mellan rådet (medlemsstaterna), Europaparlamentet och EU-kommissionen. Budgeten förväntas blir klar först efter att EU:s långtidsbudget (Multiannual Financial Framework) blir beslutad av Europaparlamentet och ministerrådet under hösten 2019.

Header logo