Flera utlysningar för nordiskt kulturutbyte och samarbete

Residens och nätverksstöd inom Norden och Baltikum - det är några möjligheter som just nu finns inom ramen för nordiskt och baltiskt kulturutbyte och samarbete.

Här har vi samlat några aktuella utlysningar från Nordisk kulturkontakt, Nordisk kulturfond och finska Kone Foundation.

Nordisk kulturkontakt

Stöd till residenscentrum

Vad? Stödet ger nordiska och baltiska residenscentrum möjlighet att bjuda in konstnärer från andra nordiska och baltiska länder. Konstnärerna som bjuds in ska ha möjlighet att arbeta ostört med sitt arbete, möta kollegor och skapa kontakter med centrets konst- och kulturscen.

En ansökan bör innehålla planer för att minst två professionella konstnärer ska bjudas in från ett annat nordiskt eller baltiskt land än där centret är verksam i. Professionell betyder i det här sammanhanget dokumenterad erfarenhet av arbete inom konst- och kulturfältet och/eller utbildning inom konst eller kultur. Konstnärens vistelselängd är inte begränsad, men besök på cirka 2-4 månader är rekommenderat.

Vem kan söka? Residenscentrum eller organisationer, institutioner och grupper som arbetar med att starta upp nya residenscentrum eller initiativ inom residensverksamhet inom konst och kultur. Individuella konstnärer och kulturutövare kan inte få stöd.

De residenscentrum eller organisationer som söker ska ligga i Norden (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige, Åland) eller Baltikum (Estland, Lettland, Litauen), men sökande behöver inte ha nordiskt eller baltiskt medborgarskap.

Sista ansökningsdag: Den 7 februari 2019

Läs mer på Nordisk kulturkontakts webbplats.

Nätverksstöd

Vad? Stödet gör det möjligt för professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum att samarbeta, utbyta idéer och kunskap.  det vill säga: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland. Det går att söka både kortvarigt och långvarigt nätverksstöd.

Vem kan söka? Professionella konstnärer och kulturarbetare (som kuratorer, producenter, skönlitterära översättare, kulturredaktörer eller forskare) inom alla kultur- och konstformer kan söka. Det går att söka stöd som individ, grupp, organisation eller institution.

”Professionell” betyder i det här sammanhanget dokumenterad erfarenhet av arbete inom konst och kultur och/eller utbildning inom konst eller kultur.

Sökande ska vara bosatt i Norden (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland) eller Baltikum (Estland, Lettland och Litauen), men behöver inte ha nordiskt eller baltiskt medborgarskap.

Nätverket ska bestå av partners från minst tre nordiska och/eller baltiska länder. I nätverket kan det ingår ytterligare partners som inte är verksamma i Norden eller Baltikum.

Sista ansökningsdag: Den 18 februari 2019

Nordisk kulturfond

Opstart

Vad? Genom Opstart kan nya nordiska projekt få stöd i uppstartsfasen med upp till 25 000 danska kronor.

Vem kan söka? Aktörer inom alla konst- och kulturområden kan söka. Ansökningar kan göras av enskilda, grupper, organisationer, institutioner, föreningar och företag. De sökande måste inte vara bosatta i Norden eller ha nordisk nationalitet.

Ansökningsperiod: Det går att söka löpande och du som söker får svar inom 20 arbetsdagar.

Läs mer på Nordisk kulturfonds webbplats

KONE FOUNDATION

Residens i Finland

Vad? Möjlighet att söka residens i Mynämäki i sydvästra Finland genom Kone Foundation.

Vem kan söka? Konstnärer, författare, översättare, kuratorer, kritiker och konstnärskollektiv (i form av en grupp eller etablerad organisation) inom alla discipliner och av alla nationaliteter.

Ansökningsperiod: 1-29 mars 2019

Läs mer på Kone Foundations webbplats.

Fler tips?

Vill du ha fler tips på utlysningar inom internationellt kulturutbyte och samarbete? Nätverket On the move, som får stöd av Kreativa Europa, publicerar regelbundet olika utlysningar på sin webbplats. Läs mer här.

Header logo