Flera utlysningar för nordiskt kulturutbyte

Mobilitetsstöd och uppstartsbidrag - det är några stöd som går att söka för inom ramen för nordiskt och baltiskt kulturutbyte och samarbete just nu.

Här har vi samlat några aktuella utlysningar från Nordisk kulturkontakt och Nordisk kulturfond:

NORDISK KULTURKONTAKT

Mobilitetsstöd

Vad?

Mobilitetsstöd för professionella konstnärers eller kulturarbetares resor och vistelse inom nordiska och/eller baltiska länder, det vill säga: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland.

Vem kan söka?

Professionella konstnärer och kulturarbetare (som kuratorer, producenter, skönlitterära översättare, kulturredaktörer eller forskare) inom alla kultur- och konstfält.

“Professionell” betyder i det här sammanhanget dokumenterad erfarenhet av arbete inom konst- och kulturfältet och/eller utbildning inom konst eller kultur.

Sista ansökningsdag

Den 4 april 2019, läs mer här.

NORDISK KULTURFOND

Opstart

Vad?

Genom Opstart kan nya nordiska projekt få stöd i uppstartsfasen med upp till 25 000 danska kronor.

Vem kan söka?

Aktörer inom alla konst- och kulturområden kan söka. Ansökningar kan göras av enskilda, grupper, organisationer, institutioner, föreningar och företag. De sökande måste inte vara bosatta i Norden eller ha nordisk nationalitet.

Sista ansökningsdag

Det går att söka löpande och du som söker får svar inom 20 arbetsdagar. Läs mer här.

Header logo