Bild på loggan för Horisont 2020.

Horisont 2020: Sök stöd för konstprojekt kring samhällsutmaningar

Konst och kultur står i fokus för en utlysning inom Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Utlysningen riktar sig till konstprojekt som handlar om att hitta nya sätt att hantera och tänka kring samhälleliga utmaningar i Europa. Sista ansökningsdag är den 14 mars 2019.

I utlysningen skriver EU-kommissionen så här när det gäller fokus för de ansökningar som man önskar få in:

”Ansökningar ska identifiera och studera konstnärliga produktioner som har genererat nya sätt att tänka, engagera sig och agera i förhållande till samtida utmaningar i samhällen i Europa”…”de ska identifiera och analysera projekt och agerande som har lyckats att mobilisera samhällsmedlemmar för en gemensam sak, inklusive samhällssektorer som annars befinner sig långt från sådana initiativ, och identifiera framgångsfaktorer som en grund för rekommendationer till beslutsfattare.” 

Läs mer

  • Mer information om utlysningen hittar du här.
  • Mer information om inriktningen Samhälleliga utmaningar inom Horisont 2020 finns på Vinnovas webbplats. Vinnova är svensk kontaktpunkt för Horisont 2020.
Header logo