Bild på rapportens framsida.

Kulturarv: Möjligheter att söka stöd inom Eramus+

Europaåret för kulturarv 2018 är över men det finns fortfarande många möjligheter att söka stöd för samarbete inom kulturarvsprojekt. Inte minst inom EU-programmet Erasmus+ där kulturarv en av prioriteringarna inom alla strategiska partnerskap under 2018. Nu har EU-kommissionen sammanställt ett informationskit med bland annat en rapport och korta filmer med inspirerande exempel på kulturarvsprojekt som blivit verklighet med stöd av Erasmus+.

Här hittar du de olika delarna av informationskitet:

  • Rapporten Erasmus+ Enriching our cultural heritage: Läs rapporten.
  • Korta filmer med inspirerande exempel på kulturarvsprojekt som fått stöd genom Eramsus+: Se filmerna här.
  • Mystery of History, en video  om ett projekt där grundskolor från Italien, Kroatien och Slovenien ingår: Se videon här.
  • Youth: Sealife on Mathilde Boat, en video om en volontär från Tyskland som tillbringat 8 månder på en historisk museibåt i Norge. Se videon här.
  • Choreomundus, en video om ett Erasmus + Master programme som handlar om, dans som immateriellt kulturarv. Se videon här.
  • Faktablad om Eramus+ på EU-kommissionens webbplats.
  • Publikationen Learning from the past, designing our future: Europe’s cultural heritage through eTwinning visar ett antal projet som syftar till att inspirera lärare och elever att engagera sig i kulturarv på olika kreativa sätt. Läs publikationen här.

Läs mer

Har du frågor kring Erasmus+? Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är svensk kontaktpunkt för ungdomsdelen inom programmet, Erasmus+ Ung och Aktiv. Universitets- och högskolerådet är svensk kontaktpunkt för utbildningsdelen i Erasmus+.
Läs mer på den gemensamma webbplatsen för Erasmus+ i Sverige
Läs mer på webbplatsen för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Header logo