Mobilitetsstöd: Goethe-Institutet genomför studie

Nu är det klart att Goethe-Institutet ska genomföra en studie för att undersöka möjligheter och förutsättningar för ett mobilitetsstöd inom Kreativa Europa. Det var i slutet av maj 2018 som EU-kommissionen öppnade en utlysning om att förbereda inför ett mobilitetsstöd för de kulturella och kreativa sektorerna. Och nu har alltså Goethe-Institutet fått i uppdrag att göra studien tillsammans med Institut français, den ukrainska kulturplattformen IZOLYATSIA och Vilnius konstakademi som partners.

Mobilitetsstödet är tänkt att ingå i den kommande programperioden för Kreativa Europa 2021−2027 och ska stärka den internationella rörligheten för konstnärer och kulturarbetare. Studiens särskilda mål är:

  • att utforska och analysera förutsättningarna för att skapa ett stödsystem för individer att engagera sig i mobilitetsprojekt över gränserna
  • att föreslå och testa ett stödsystem för mobilitet för konstnärer och andra professionella inom kultursektorn
  • att formulera slutsatser och rekommendationer

Det var i arbetsprogrammet för Kreativa Europa 2018 som EU-kommissionen fattade beslut om att finansiera den här utlysningen som är en pilotsatsning för mobilitetsstöd för de kulturella och kreativa sektorerna.

Header logo