Bild på loggan för Music Moves Europe.

Music Moves Europe: Här är resultaten för de senaste utlysningarna

Nu har EU-kommissionen publicerat resultaten av förra årets utlysningar för musiksektorn inom Music Moves Europe – ett initiativ för stöd till musiksektorn i Europa. 

Totalt kom det in 130 ansökningar för de två utlysningarna om stöd för kompetensutveckling för unga professionella musiker och artister (79) och stöd för distribution av musik (51). Tio ansökningar inom varje stödform fick stöd.

De organisationer som har fått stöd har ett år på sig att genomföra projekten. Därefter ska EU-kommissionen (Generaldirektoratet för utbildning och kultur) utvärdera resultaten av pilotsatsningarna. I programförslaget för nästa period av Kreativa Europa, 2021-2027, finns ett nytt initiativ som bygger på erfarenheterna från Music Moves Europe.

Vad är syftet?

Stödet för kompetensutveckling för unga professionella musiker och artister syftar till att identifiera och stödja utbildningsprogram som ger möjlighet att testa innovativa modeller/metoder för hur musiksektorns kapacitet och resiliens, det vill säga långsiktiga förmåga att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas, kan stärkas. 

Stödet för distribution av musik (digitalt och icke-digitalt) syftar till att undersöka distributionsmodeller som har potential att öka tillgången till en bredare mångfald av europeisk musik, utöver mainstreamlåtar.

Vad är Music Moves Europe?

Music Moves Europe är EU-kommissionens initiativ för stöd till musiksektorn i Europa. Det strategiska arbetet började 2015 genom att EU-kommissionen inledde dialog med representanter från olika delar av musiksektorn i Europa för att diskutera behov och framtida utveckling.

Arbetsgruppens slutrapport kan du läsa här (öppnas i nytt fönster)

Förra året lanserades ett pilotprojekt som innehöll två utlysningar om stöd och två upphandlingar för att genomföra studier om musiksektorn i Europa. Syftet är att testa olika stödformer för musiksektorn och utvärdera deras effekter, inför att stöden inom nästa programperiod för Kreativa Europa, 2021–2027, ska motsvara musiksektorns behov.

Vilka fick stöd?

Den första av de två studierna som ska göras handlar om export av europeisk musik. Syftet är att utarbeta en strategi för EU-kommissionens arbete med att främja och stödja export av europeisk musik. Det är det statliga franska exportkontoret för musik Le Bureau Export som tillsammans med den österrikiska organisationen Music Austria, den belgiska expertorganisationen som arbetar med utredning och forskning KEA i Bryssel, det tyska managementbolaget Factory 92 och det europeiska nätverket av musikexportorganisationer European Music Exporters Exchange (EMEE), där bland andra svenska Export Music Sweden deltar.

Läs om studien här (öppnas i nytt fönster)

Den andra studien handlar om att utreda behovet av att en specifik aktör på europeisk nivå arbetar långsiktigt med att samla statistik och information om den europeiska musiksektorns utveckling inom ramen för ett eventuellt framtida European Music Observatory. De ska även undersöka musiksektorns finansieringsbehov. På filmområdet finns redan i dag en europeisk aktör, European Audivisual Observatory, som arbetar med motsvarande uppdrag för filmområdet. Organisationerna KEA och Panteia har fått uppdraget att göra denna studie. 

Läs mer om studien här (öppnas i nytt fönster)

Vad händer nu?

Under året kommer ytterligare två utlysningar inom Music Moves Europe kommer. Vi på Kreativa Europa Desk Sverige – Kultur informerar om ansökningsdatum och fokus för årets utlysningar så snart beslut har fattats. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev eller följ oss i sociala medier om du vill få information om utlysningarna direkt.

Header logo