Ny EU-lagstiftning om upphovsrätt blir verklighet

Förslaget till ny EU-lagstiftning om upphovsrätt har debatterats flitigt de senaste åren. Den 15 april röstade en majoritet av ministerrådet för lagstiftningen som nu kommer att träda i kraft inom de närmaste två åren.

Förhandlingarna kring förslaget – som först lades fram av EU-kommissionen 2016 – har varit långdragna. Det har varit så kallade trepartsförhandlingar mellan Europaparlamentet och ministerrådet där EU-kommissionen också medverkat.

Den 13 februari år kunde Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen slutligen enas om ett gemensamt förslag som ministerrådet nu formellt har antagit.

Den nya lagstiftningen innebär bland annat att upphovspersoner – till exempel kulturskapare eller tidningsutgivare – kan förhandla med Google, Facebook och andra digitala plattformar om att få kompensation för när deras upphovsskyddade innehåll används. Detta gäller dock inte enskilda ord och mycket korta utdrag ur upphovsskyddat material.
De nya reglerna handlar också om att plattformar som Google och andra har skyldighet att aktivt arbeta för att upphovsskyddat material inte ska användas på deras plattformar utan att rättigheterna för att använda materialet finns på plats.

I debatten kring den nya lagstiftningen har många diskussioner handlat om att de nya reglerna kommer leda till en filtrering av nätet. Men ambitionen med de nya reglerna från EU-kommissionens sida är att stärka kulturskapares upphovsrätt. I grunden handlar det om att upprätta en bättre balans mellan de som producerar innehåll och de som tjänar pengar på tjänster där det innehållet attraherar användare och därmed intäkter som till exempel annonspengar.

Eftersom de nya reglerna för upphovsrätt är ett direktiv så börjar det inte gälla direkt efter att beslutet är fattat. Så fungerar det med förordningar men för direktiv har medlemsstaterna 1–2 år på sig att genomföra förändringarna i lagstiftningen. För Sveriges del betyder det att den svenska lagstiftningsprocessen nu kommer att ha sin gång innan de nya reglerna börjar gälla.

Header logo