Ny rapport: Hur ska de kulturella och kreativa sektorerna finansieras?

Vilka nya möjligheter till finansiering finns för de kulturella och kreativa sektorerna i Europa? Den frågan är central i en rapport som EU-kommissionen lanserade i början på april. Nya strukturer där medfinansiering från riskkapitalister och så kallade affärsänglar ingår är en möjlighet som beskrivs i rapporten.

De kulturella och kreativa sektorerna står för omkring 4,5 procent av EU:s BNP, har en god tillväxt och bidrar med innovation och mångfald på olika sätt. Trots detta finns svårigheter för företag och organisationer inom de här sektorerna att hitta finansiering för nya aktiviteter och utveckling.

Kreativa Europa och lånegarantin, som är en del av programmet, är exempel på insatser för att få fler möjligheter till finansiering för de kulturella och kreativa sektorerna. Men det behöv fler och utökade insatser. Rapporten pekar på att det finansieringsglapp som funnits sedan tidigare fortsätter att vara en utmaning för de här sektorerna runtom i Europa.

Rekommendationen i rapporten är att möta problemet med en mix av insatser och finansieringsinstrument. Utöver att fortsätta eller utöka lånegarantin inom Kreativa Europa så kan en framtida möjlighet vara en struktur för medfinansiering genom så kallade affärsänglar (business angels) och riskkapitalister med crowdfunding som ett komplement.

Till de kulturella och kreativa sektorerna räknas i det här sammanhanget film, tv och radio, litteratur, tidskrifter, musik, scenkonst, bild- och formkonst, kulturarv, design och arkitektur.

Header logo