Bild på böcker. Foto: Norden.org

Sök stöd för översättning av europeisk litteratur

Nu har årets utlysning om stöd för översättning av skönlitteratur inom Kreativa Europa öppnat. Det är en intressant möjlighet för professionella bokförlag i Sverige att finansiera utgivning av europeisk skönlitteratur i svensk översättning. Sista ansökningsdag är den 4 juni.

Det här översättningsstödet ska bidra till en ökad kulturell och språklig mångfald i Europa. Det ska också främja rörligheten över gränserna för skönlitterära verk av hög kvalitet, skapa bättre tillgång till översatt kvalitetslitteratur i och utanför Europa och göra det möjligt för nya läsare att ta del av böckerna.  

För vad kan du få stöd?

Svenskbaserade förlag kan ansöka om utgivning och översättning till svenska. Det går att söka stöd för översättning och utgivning av skönlitteratur (romaner, noveller, dramatik, poesi, serier, grafiska romaner och bilderböcker) för vuxna eller barn och unga. Projekten kan pågå i högst två år och innefatta översättning av 3-10 skönlitterära titlar. Det går att söka högst 100 000 euro, vilket motsvarar cirka 1,1 miljoner kronor, för projektet och EU-stödet kan maximalt uppgå till 50 procent av de totala kostnaderna. Stöd kan sökas för utgivning i tryckt och/eller digitalt format.

I ansökan ingår också insatser för att böckerna ska nå läsare, exempelvis genom marknadsföring, författar- och översättarsamtal eller andra aktiviteter som kan bidra till ett ökat intresse för översatt europeisk skönlitteratur. En strategi för hur förlaget tänker arbeta med att få de översatta böckerna att nå  ut, är därför en obligatorisk del av ansökan.

Hur ansöker du?

För att ansöka behöver du först skapa ett användarkonto i Participant Portal, läs mer här.

Du skickar ansökan programkontoret Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel och med hjälp av externa experter fattar beslut om stöd. EACEA administrerar alla ansökningar inom Kreativa Europa.

Du hittar information och alla dokument för ansökan på EACEA:s webbplats.

Varmt välkommen att kontakta oss på Kreativa Europa Desk Kultur om du vill ha rådgivning gällande din ansökan!

Header logo