Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Genom programmet får aktörer inom konst och kultur, tv, film och dataspel möjlighet att samarbeta internationellt och nå ut till en europeisk publik.

Kreativa Europa har en budget på 1,46 miljarder euro för programperioden 2014−2020. Programmets övergripande mål är att skydda, utveckla och främja Europas kulturella och språkliga mångfald samt kulturarv. Programmet är en sammanslagning och utveckling av de tidigare programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus som pågick 2007−2013.

Programmet består av delprogrammen Kultur och MEDIA samt ett sektorsövergripande programområde.

Delprogrammet Kultur

Kulturrådet är kontaktpunkt för delprogrammet Kultur i Sverige. Delprogrammet har 31 procent av den totala programbudgeten och vänder sig till kultursektorn, det vill säga aktörer inom musik, scenkonst, bildkonst, design, konsthantverk, arkitektur, litteratur, tidskrifter, radio, arkiv, bibliotek, museer, kulturarv och kulturmiljö. 

Inom delprogrammet Kultur finns fyra olika stödformer:
• Europeiska samarbetsprojekt
• Europeiska plattformar
• Europeiska nätverk
• Översättningsprojekt

I delprogrammet Kultur ingår också följande insatser:
• Europeiska kulturhuvudstäder
• Europeiska kulturpriser. Här ingår priser för samtida litteratur, kulturarv, samtida musik och samtida arkitektur.
• Europeiska kulturarvsmärket och europeiska kulturarvsdagarna

Här kan du läsa mer om varje stödform och de olika insatserna inom programmet.

Delprogrammet MEDIA

Svenska Filminstitutet är kontaktpunkt för delprogrammet MEDIA i Sverige. Delprogrammet står för 56 procent av Kreativa Europas totala budget och vänder sig till den audiovisuella sektorn, det vill säga aktörer inom film, tv och dataspel.

Sektorsövergripande programområde

Inom programområdet görs särskilda utlysningar för innovativa samarbeten över sektorsgränserna. I denna del ingår bland annat det nya lånegarantiinstrumentet och stöd till de nationella kontaktpunkterna för programmet, Creative Europe Desks. Det sektorsövergripande programområdet har13 procent av Kreativa Europas totala budget.

KONTAKT

Elin Rosenström
Telefon: 08 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

Eva Rehbinder
Telefon: 08-519 264 22
eva.rehbinder@kulturradet.se

 

Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa.

Header logo