Till navigation Till innehåll
Bild för - webb_19A0246.jpgBild för - webb_19A0246.jpgBild för - webb_19A0246.jpg

Barn och unga ska kunna påverka

Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken. Vårt uppdrag är att skapa möjligheter för fler att ta del av konst och kultur, vara delaktiga i skapandet och påverka konsten och kulturen. Vi vill ge fler barn och unga starka konstnärliga upplevelser!

Från barnperspektiv till barnrättsperspektiv

Kulturrådet deltar i regeringens kunskapslyft Barnrätt i praktiken. Med regeringsuppdraget tar vi nästa steg för att stärka barnrättsperspektivet i vår verksamhet.

Läs vår rapport om barnrätt i praktiken: Kulturlivet behöver samverka

Bilderna ovan: Bidraget Skapande skola ökar elevernas eget skapande genom möten med professionella kulturutövare och ger dem tillgång till kulturens alla uttrycksformer.
Foto: Susanne Kronholm.

Elev provar teaterkostym, kulturskolan i Härryda. Foto: Anna Sigvardsson.
Elev provar teaterkostym, kulturskolan i Härryda. Foto: Anna Sigvardsson.

Utvecklingsbidrag till kulturskolor stärker delaktighet och samverkan

Kulturrådet fördelar 195 miljoner kronor till 266 kommuner för att stärka utvecklingen i landets musik- och kulturskolor. Kommunerna satsar bland annat på delaktighet, blåsmusik och digitalt skapande. Trenden går också mot ökad samverkan, då hela 219 kommuner vill samverka med andra kommuner – en ökning på 36 procent.

arrow
Dans tillsammans med barn och vuxna. Foto: Susanne Kronholm.
Många spännande och kreativa projekt planeras för elever tillsammans med kulturaktörer under det kommande läsåret. Foto: Susanne Kronholm

Barns rätt till konst och kultur stärks genom Skapande skola

Kulturrådet fördelar drygt 195 miljoner kronor för kulturinsatser i Sveriges grundskolor för nästa läsår. Bidraget delas ut till kommunala och fristående skolor via deras huvudmän. Pengarna är väl spridda geografiskt och når elever över hela landet. Projekten omfattar drygt 770 000 elever.

arrow
Elev provar teaterkostym, kulturskolan i Härryda. Foto: Anna Sigvardsson.
Elev provar teaterkostym, kulturskolan i Härryda. Foto: Anna Sigvardsson.

Utvecklingsbidrag till kulturskolor stärker delaktighet och samverkan

Kulturrådet fördelar 195 miljoner kronor till 266 kommuner för att stärka utvecklingen i landets musik- och kulturskolor. Kommunerna satsar bland annat på delaktighet, blåsmusik och digitalt skapande. Trenden går också mot ökad samverkan, då hela 219 kommuner vill samverka med andra kommuner – en ökning på 36 procent.

arrow
Dans tillsammans med barn och vuxna. Foto: Susanne Kronholm.
Många spännande och kreativa projekt planeras för elever tillsammans med kulturaktörer under det kommande läsåret. Foto: Susanne Kronholm

Barns rätt till konst och kultur stärks genom Skapande skola

Kulturrådet fördelar drygt 195 miljoner kronor för kulturinsatser i Sveriges grundskolor för nästa läsår. Bidraget delas ut till kommunala och fristående skolor via deras huvudmän. Pengarna är väl spridda geografiskt och når elever över hela landet. Projekten omfattar drygt 770 000 elever.

arrow

Kultur för barn och unga som fått stöd

+ + +