Kvinnor som dansar med färgpulver. Foto: Komplexity Media

Välkommen på frukostträff i Almedalen om Äga rum

Kulturrådet och Statens konstråd bjuder in till en frukostträff om regeringssatsningen Äga rum under Almedalsveckan den 4 juli. Kulturrådet berättar om bidraget Kreativa platser som ska främja kulturverksamheter i bostadsområden och Statens konstråd om sitt projekt Konst händer.

Under frukostträffen medverkar Viktoria Nguema och Simon Strömberg, projektansvariga för Kreativa platser, Lena From, projektchef för Konst händer på Statens konstråd samt Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Tid: 4 juli klockan 8.30–9.30

Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Visby

Genom Äga rum satsar regeringen 130 miljoner kronor på att stärka konst och kultur i vissa bostadsområden. Satsningen ska utgå från de boendes behov och önskemål och präglas av ett brett invånarinflytande. Kulturrådet och Statens konstråd delar på ansvaret för satsningen.

Kulturrådets bidrag Kreativa platser riktar sig till lokala samverkansprojekt som ska genomföra kulturverksamheter i bostadsområden, där de boende är med som projektdeltagare, kulturskapare och publik. Kulturrådet kommer att fördela 100 miljoner kronor under 2016–2018 till projekt runt om i landet. Målet är att fler ska välja, skapa och ta del av kultur där de bor.

Statens konstråd kommer genom sin satsning Konst händer att producera exempel på offentlig konst och utveckla metoder för invånarinflytande tillsammans med de boende i 7–12 miljonprogramsområden över hela landet.

KONTAKT

Viktoria Nguema
Telefon: 08 5192 64 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Simon Strömberg
Telefon: 08 5192 64 34
simon.stromberg@kulturradet.se

Header logo