Bild på rapportomslag

Ny rapport bekräftar kulturens läkande kraft

Kulturens hälsoeffekter diskuteras flitigt men nu kommer en ny brittisk rapport som slår fast de tydliga samband mellan kultur och förbättrad hälsa.

En arbetsgrupp i det brittiska parlamentet la i somras fram rapporten ”Creative health: The arts for health and wellbeing”, en rapport där kulturens hälsofrämjande effekter slås fast. Arbetsgruppen har kommit fram till att musik, konst och andra former av kultur kan förbättra patienters hälsa och livskvalitet.

I rapporten lyfts flera olika projekt fram, bland annat ett projekt som heter ”Artlift” i Gloucestershire, där patienter och konstnärer förs samman med tydliga förbättringar som resultat. Bland de patienter som deltog i projektet minskade läkarbesöken med 37 procent och sjukhusbesöken minskade med 27 procent.

Den före detta brittiska kulturministern Alan Howarth säger till tidningen The Guardian att denna rapport visar på kulturens positiva hälsoeffekt, på ett sätt som inte framlagts tidigare.

-Skeptiker frågar ibland efter bevis på kulturens hälsoeffekter, efter evidens och vilket ekonomiskt värde det kan skapa. I denna rapport visar vi att kultur kan hjälpa människor att ta ansvar för deras egen hälsa och välmående på ett sätt som kommer att bli avgörande för hela nationens hälsa, säger Alan Howarth.

Header logo