Läsfrämjande insatser i förskolan

Gratis böcker till alla förskolor i Sverige och en extra satsning på högläsning – detta ingår i vårt nya uppdrag kring läsfrämjande insatser i förskolan.

Förskolan når de flesta barn och spelar en viktig roll för att tidigt uppmuntra barns nyfikenhet och intresse för läsning. 

Genom denna satsning på läsfrämjande ska alla förskolor i Sverige utan kostnad erbjudas ett brett urval av böcker. Böckerna är framtagna av sakkunniga inom litteratur, innehåller titlar på olika språk, inklusive minoritetsspråken, och tar hänsyn till barns olika förutsättningar.

Bokbeställningarna kommer gå att göra under 2019. Mer information om hur böckerna beställs presenteras innan jul.  

Högläsning lyfts fram i den nya läroplanen för förskolan, som ett sätt för barn att utveckla sitt språk. Utöver böckerna till förskolorna kommer också ett material om högläsning. Satsningen är ett komplement till de läsfrämjande insatser som redan görs på förskolor runt om i Sverige, som till exempel läslyftet och Bokstart. 

YTTERLIGARE INFORMATION

Zoi Santikos
Handläggare
08 519 264 87
zoi.santikos@kulturradet.se  

Header logo