Folkbiblioteken 2002

Kulturen i siffror 2003:4

Omslag till Folkbiblioteken 2002Folkbiblioteken 2002 innehåller uppgifter om utlån, mediebestånd, övrig verksamhet samt resurser vid landets 289 folkbibliotek. I likhet med de senaste åren fortsatte utlåningen av böcker att minska år 2002 samtidigt som utlåningen av AV-medier ökade. Utlåningen av böcker minskade med 2,9 procent och utlåningen av AV-medier ökade med 6,5 procent. Den totala medieutlåningen minskade därmed med 1,6 procent motsvarande 1 274 000 lån.

Biblioteken köpte under året in 2,1 miljoner nya böcker och 253 000 nya AV-medier. Antalet filialer minskade till 1 116 varav 531 var integrerade med ett skolbibliotek. Även huvudbiblioteken integreras i allt högre utsträckning, idag är 48 huvudbibliotek integrerade med ett skolbibliotek. År 2002 hade endast 6 procent av biblioteken mot föregående år 19 procent inte sin katalog tillgänglig för sökning via Internet. Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för kulturstatistiken och publikationen ingår Sveriges officiella statistik.

Rapporten kan beställas från Kulturrådets informationsavdelning

Folkbiblioteken 2002 (679 kB)

Header logo