Ny bok om barns rätt till inflytande

Norden ska vara en region där barn och unga har inflytande över sin vardag. Till hjälp i det arbetet har Nordiska barn- och ungdomskommittén kommit med boken Do rights! Nordic perspectives on child and youth participation.

Omslag: Do rights!Det är en handbok med goda exempel där de nordiska länderna och självstyrande öarna kommer med sina bästa tips och råd från de unga själva om hur politiker och tjänstemän tar tillvara barns och ungas åsikter i frågor som rör dem.

Header logo