900 000 barn skapar i skolan

Under kommande läsår planerar skolorna för Skapande skola-insatser för nästan 900 000 barn och elever. Det står klart när Kulturrådet stängt årets ansökningsomgång. I april beslutar Kulturrådet hur pengarna ska fördelas.

Den 1 februari 2018 var den sista dagen för att ansöka till Skapande skola 2018/19. Det var första gemensamma ansökningsomgången för både förskolan och grundskolan. Runt 390 ansökningar avsåg grundskolan och runt 160 förskolan. Det innebär att 840 000 grundskoleelever och 49 000 förskolebarn kan komma att omfattas av satsningen under läsåret.

Två tredjedelar av ansökningarna kom från kommuner/stadsdelar och resterande från fristående skolor. De vanligaste konstområdena skolorna och förskolorna berättar att de vill jobba med är scenkonst, konst och litteratur. Kulturrådet kommer att fördela runt 180 miljoner kronor för det kommande läsåret.  Det sökta beloppet uppgick till runt 290 miljoner kronor.

Header logo