Foto: Lab Sweden

Internationellt dansfokus i Göteborg och Uddevalla

Nu har startskottet gått för EU-projektet Moving Beyond Inclusion. Nyligen träffades ett tjugotal dansare från hela världen på Världskulturmuseet i Göteborg under rubriken Lab Sweden.

Projektet fortsatte sedan med Uddevalla Choreographic Lab på Regionteater Väst och Bohusläns Museum i Uddevalla där ett trettiotal dansare arbetade tillsammans under en vecka. Göteborgsbaserade Danskompaniet Spinn och Producentbyrån har fått pengar av Kulturrådet och är en av sex europeiska deltagare.

Projektet Moving Beyond Inclusion är ett tvåårigt aktivitetsprogram som vill visa på mångfald och skapa lika möjligheter för alla att utöva danskonst. Det handlar om att skapa ett stödjande nätverk av kompanier, artister och programläggare och att på sikt bredda den europeiska arbetskraften och de konstnärliga verken. I grund och botten handlar det om att utveckla den professionella danskonsten både vad gäller dansare, koreografer och publik.

Som en del av projektet har Danskompaniet Spinn och Producentbyrån även presenterat sina respektive verksamheter samt den svenska kontexten för integrerad dans under festivalen Oriente Occidente Dance Festival i Rovereto i norra Italien.

Danskompaniet Spinn är ett integrerat kompani, vilket innebär att det är ett kompani med professionella dansare både med och utan funktionsnedsättningar. Spinn vill vidareutveckla danskonsten med nya kroppar som utmanar stereotyper och tar upp frågor som vem som får ta plats på en scen.

Spinn ger även workshops och medverkar kontinuerligt i seminarier och diskussioner kring tillgänglighet och danskonstens utveckling. Inspirationen till att arbeta med integrerad dans på en professionell nivå kommer bland annat från Candoco Dance Company i London, som är lead part för projektet Moving Bayond Inclusion.

Fakta om Producentbyrån

Producentbyrån består av projektledare och producenter som arbetar med fria grupper och utövare inom scenkonst. Producentbyrån arbetar även med lokala och internationella kulturorganisationer, samt med dans- och musikfestivaler. 

Header logo