Operor vinnare i innovationstävling

GöteborgsOperan och Kungliga operan i Stockholm är två av vinnarna i Post- och telestyrelsens innovationstävling. Nu får personer med funktionsnedsättning lättare att följa de båda operahusens föreställningar.

I den tolfte innovationstävling efterfrågade PTS projekt som med hjälp av informations- och kommunikationsteknik ökar möjligheterna till en mer aktiv och meningsfull fritid för alla. Av 46 inskickade projekt utsågs 14 vinnare, däribland GöteborgsOperan och Kungliga operan i Stockholm. Tanken med de vinnande projekten är att de ska underlätta för alla oavsett funktionsförmåga men ska speciellt fungera för personer med funktionsnedsättning. De 14 vinnarna får dela på 20,6 miljoner kronor i finansiering.

På GöteborgsOperan kommer publiken kunna se texten på en skärm i stolen framför. Teckenspråksgestaltning och syntolkning erbjuds. I projektsammanfattningen skriver GöteborgsOperan att döva och synskadade då kan gå på operan med anhöriga och vänner vid tidpunkter som passar. Hörselskadade kan välja textspråk och även få möjlighet att se närbilder på aktörerna på scenen. Kognitivt funktionsvarierade får en förklarande text som beskriver handlingen och vika som är på scenen. Dyslektiker kan få text på lätt svenska. Allt visas på åskådarens skärm på stolsryggen framför. 

På operan i Stockholm jobbar man med en app. Replikerna som vanligtvis visas på en skärm ovanför scenen kommer istället i en app i besökarens telefon. Där kan den som har en synnedsättning lyssna på replikerna via telefonens uppläsningsprogram. Appen laddas ner innan föreställningen börjar.

PTS har i uppdrag att arbeta för ökad tillgänglighet och användbarhet inom elektronisk kommunikation och post. Ett sätt att göra detta är genom innovationstävlingar.

Header logo