Freddie (Gustav Bloom) tittar på när Eddie (Willy Pettersson) spexar i cykelverkstaden.

Teatergrupp utvecklar syntolkningen

I ett projekt har Teater 23 i Skåne tagit fram en ny lösning för syntolkning för barnföreställningarna. Den senaste föreställningen Pappa är ute och cyklar spelas runt om i Skåne under 2017. Målet är att teatergruppens samtliga produktioner i framtiden ska syntolkas.

Teater 23 har utvecklat en form för förinspelad syntolkning, och erbjuder i dagsläget syntolkning vid varje föreställning på en av produktionerna. Men målet i framtiden är att samtliga produktioner ska syntolkas.

- Som en teater med målet att finnas för alla barn och unga känner vi oss stolta över att vi nu utvecklat en tillgänglig och användbar form för syntolkning och erbjuder personer med nedsatt syn en tillgång till teatern där andra intryck än synen bidrar till en hel teaterupplevelse, säger producenten Niclas Paulsson.

Genom att spela in varje syntolkningsreplik som varsitt ljudspår och programmera tillsammans med föreställningens ljud och ljus som också är förprogrammerat har man fått en lösning som möjliggör syntolkning vid varje föreställning. Kostnaderna för syntolkningen ligger i produktionskostnader för inköp av sändare/mottagare. Det innebär alltså att syntolkningen kan upprepas vid varje föreställning utan extra kostnad, vilket ligger i linje med teatergruppens mål: Att få ett brett genomslag över lång tid.

Den nya tekniska lösningen gör det möjligt för en elev med synnedsättning att ta del av föreställningen tillsammans med sina klasskamrater när skolan går på teater. Tidigare var barn med synnedsättning hänvisade till en särskild dag då föreställningen syntolkades.

Projektet har finansierats av Region Skåne och Niclas Paulsson hoppas att institutionerna nu hakar på. Teater 23 har varit i kontakt med Malmö Stadsteater och Skånes Dansteater och Niclas Paulsson berättar att det finns intresse för frågorna.

Header logo