Konferens om NPF-publik verksamhet

Den 3 april arrangerar Kultur i Väst en konferens om NPF-publik verksamhet på Världskulturmuseet i Göteborg. Konferensen vänder sig till dig som arbetar på kulturinstitutioner, bibliotek, museer, konsthallar eller inom det fria kulturlivet i Västra Götalandsregionen.

Konferensen Att bemöta alla olika handlar om bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, det vill säga personer med ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom eller språkstörningar. Konferensens ledord är: Bemötande Kunskap Förståelse.

Heldagen på Världskulturmuseet vänder sig till dig som jobbar med publik verksamhet inom konst- och kulturområdet, och regelbundet möter besökare, gäster eller publik. Ambitionen är att du ska få kunskap och verktyg för att möta alla människor och situationer på ett lyhört sätt.

Läs mer om konferensen här:
http://www.anpdm.com/newsletterweb/454B584A764841514578434559/42425B447744415D477249465F4471
Ansök om att delta i konferensen här:
http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=44445C4773444459457440&EventId=42425D437845405C437840&SessionId=424A5D4076434A5B457740

 

Header logo