vi_ar_romer_goteborgs_stadsmuseum_foto_kristin_nylander

Projektbidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet

Projekt som uppfyller kriterierna för Kulturrådets bidrag inom respektive konstområde bör i första hand söka dessa.

Projektbidraget är till för nationella minoriteters verksamheter, stora som små. Projekten ska särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av nationella minoriteter. Sökande ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel.
Om du är en enskild utövare och vill söka bidrag till enskilda utvecklingsprojekt, arbetsstipendier eller liknande finns Konstnärsnämnden eller Sveriges författarfond

För vad kan man söka?

Bidraget är till för tidsbegränsade projekt inom konst, musik, dans, teater, museiområdet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet.

Projektet ska särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

Om du vill söka bidrag till utgivning av nationella minoriteters litteratur ska du istället söka Stödet till planerad utgivning av litteratur eller Litteraturstödet.

Om du vill söka bidrag till filmprojekt finns Filminstitutet.

Institutet för språk och folkminnen fördelar bidrag för att stärka kunskapen i de nationella minoritetsspråken.

Vad är det som bedöms?

Vi bedömer projekten utifrån:

  • konstnärlig kvalitet
  • hur de bidrar till förnyelse och utveckling inom kultur- och konstområdet
  • hur de bidrar till att kulturarvet och/eller de historiska minoritetsspråken synliggörs, används och utvecklas
  • hur relevanta de är för målgruppen och hur man arbetar för att nå ut till en bredare krets 
  • hur genomförbara de är, praktiskt och ekonomiskt
  • hur man inkluderar ett barn- och ungdomsperspektiv
  • hur man arbetar utifrån rättighetsperspektiv såsom: jämlikhets-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

Det betyder inte att varje ansökan behöver uppfylla alla kriterier.

För att kunna beviljas bidrag ska projektet även ha annan finansiering.

Vi prioriterar projekt som:

  • vänder sig till en publik – studiecirklar, kurser och liknande prioriteras inte
  • riktar sig till barn och unga
  • får medfinansiering från kommun och/eller landsting

Därtill prioriterar vi sökande som inte har statligt verksamhetsbidrag för sin kulturverksamhet.

Så ansöker du

Ansökan görs online, blankett och mer information finns till höger.

Glöm inte att ange datum och plats (lokal/ort) för de kulturaktiviteter du söker stöd för.

Beslut om din ansökan

En referensgrupp bestående av sex ledamöter bedömer din ansökan.

Beslut fattas av Kulturrådets generaldirektör, tidigast två månader efter sista ansökningsdatum.

Villkor för tillgänglighet

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.
Exempel på information om tillgänglighet

Organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.
Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

KONTAKT

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Frågor om login, blanketter och onlinetjänsten
Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se 

KONTAKTA HANDLÄGGARE

Bella Lawson
Telefon: 08 519 265 03
bella.lawson@kulturradet.se

ANSÖKAN

24 september 2019 - 22 oktober 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperioder 2019 för projektbidrag:
21 februari - 21 mars 2019
24 september - 22 oktober 2019.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen

Ansökan görs online

BLANKETT FÖR REVIDERAD BUDGET

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo