Litteratur och läsande

Kulturrådet ska främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivning, spridning och läsning av litteratur och kulturtidskrifter. Kulturrådet ska också främja svensk litteratur i utlandet och internationella utbyten på litteraturområdet.

Efterhandsstödet, inklusive distributionsstödet och stöd till planerad utgivning kan sökas av den som är verksam i Sverige och bedriver professionell utgivning av litteratur. Stödet kan också sökas av samisk utgivare i ett annat nordiskt land för professionell utgivning i Sverige.

Kulturrådet ger bidrag till litterära evenemang i Sverige och i utlandet. Både svenska och utländska organisationer kan söka projektbidrag för litterära evenemang och internationella utbyten.

Kulturrådet ger bidrag till läs- och litteraturfrämjande insatser. Bidraget söks främst av kommuner och organisationer. Målet är att utveckla metoder för att stimulera läsning.

Bakgrund

Kulturrådets bidrag ska främja kvalitet, mångfald och jämställdhet. Kultur för barn och unga ser Kulturrådet som ett särskilt viktigt område, likaså verksamheter som stärker en internationell utveckling och samverkan inom hela kulturområdet.

Kulturrådet har ett särskilt ansvar att främja utgivning och distribution av litteratur, i original samt i översättning, till samiska och de övriga nationella minoritetsspråken. I uppdraget tar Kulturrådet även hänsyn till utgivning på svenska som bedöms vara av särskild betydelse för det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur, historia och identitet.

Kulturrådet har som sektorsansvarig myndighet ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, men även att det finns ett levande kulturliv utanför storstadsområdena.

Endast organisationer och fria aktörer kan få bidrag av Kulturrådet.

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

GENERAL CONDITIONS

Header logo