Till navigation Till innehåll
2018-05-29

Nationella minoriteter

Romska kulturakt��rer, Projektbidrag 2018, 1:a f��rdelning

Sökande organisation
Projektets namn
Beviljat belopp
  • Sökande organisation
    Malmö Romska Idécenter
    Projektets namn
    Kulturella aktiviteter med romska barn
    Beviljat belopp
    140 000
  • Sökande organisation
    Sveriges Romerförbund
    Projektets namn
    Synlig men osynlig
    Beviljat belopp
    300 000
+ + +