Konferens om nyanlända och kulturens betydelse

Den 17 november i Göteborg arrangerar Kulturskolerådet, SKL, Kultur i väst och Göteborgs stad en konferens tillsammans med Kulturrådet om unga på flykt. Fokus ligger på samverkan. Hur stärker vi tillsammans förutsättningarna för nyalända i kulturskolan, inom Skapande skola och andra områden där unga finns?

Konferensen riktar sig till de som arbetar med kultur som en del i arbetet med ensamkommande eller nyanlända. Till exempel skolledare, verksamhetsansvariga, projektledare och politiker. Träffen är ett nationellt erfarenhetsutbyte där metoder och arbetssätt diskuteras. Förhoppningen är att ett ökat erfarenhetsutbyte kan bidra till att vidareutveckla arbetet med kultur för att möta samtida utmaningar.

Konferensen är avgiftsfri men platserna begränsade så anmäl snarast.

Läs mer om konferensen och anmälan

Header logo