Image slider doesn't work, still image displayed instead.

Bok & Bibliotek 2014

Kulturrådet bjöd in till Ung scen på Bok & Bibliotek i Göteborg den 25-28 september. Fyra dagar och 176 kvadratmeter fyllda med författarmöten, forskning och fantasi. Men framförallt med lusten att läsa!

Programmet var en fortsättning på Yes! Children’s Right to Culture, Kulturrådets satsning på bokmässan i Bologna 2013 där Sverige var hedersgäst.

Delar av panelen till seminarium om barns rätt till kultur. Foto: Anna von Brömssen.

Lyssna på seminarier

Barnkonventionen fyller 25 år – har den fyllt sitt syfte? E-bokens ljusa framsida och praktiska baksida. Vem för romernas talan? Humanistens plats i dagens samhälle. Det är några av ämnena som diskuterades under Kulturrådets långseminarier på Bok & Bibliotek som nu går att lyssna på. Möte bland andra Pernilla Stalfelt, Daniel Boyacioglu, Barbro Lindgren, Diana Nyman, Johan Svedjedal, Sverker Sörlin och Ulrika Knutson.

Lyssna på seminarierna

Panelen. Foto: Anna von Brömssen.

Plattform behövs för att stärka romernas röst i samhället

– En samlande plattform för den romska organisationen saknas för närvarande. Det betonade Diana Nyman, expert på romska frågor, på Kulturrådets seminarium som ägde rum på fredagen. Idag är organisationen spridd på en mängd arbetsgrupper som lyder under olika myndigheter och departement.

Läs mer omseminariet

Avspark för Paus

På torsdagen var det avspark för Paus – du och en bok från Ung scen på Bok & Bibliotek. Johan Unenge, ny läscoach, författare och skejtare startade Kulturrådets och Riksidrottsförbundets kampanj för att inspirera idrottande barn och unga att läsa mer.
– Jag vill visa att de här två ytterligheterna kan samarbeta, säger Johan Unenge.

Läs mer på Paus webbplats

Läs intervju med Johan Unenge

”Läsa är bland det coolaste som finns”

I år var det författaren Mårten Melin som officiellt släppte Barnbokskatalogen från Ung scen på Bok och Bibliotek.
– Övernaturligt är en stark trend jus nu, spöken och monster. Ofta med mycket humor, särskilt för nybörjarläsarna.

Läs mer om Barnbokskatalogen

Beställ Barnbokskatalogen

Fristadspanelen. Foto: Martin von Brömssen.

Fristadsrörelsen
starkare än någonsin

Förvaltningsrättens dom har fallit - Gävle har inte rätt att vara med i fristädernas internationella Nätverk ICORN. Det hindrar inte att fristadsrörelsen är starkare än någonsin, både nationellt och internationellt, konstaterar panelen i en debatt om fristadssystemet på Bok & Bibliotek.

Läs mer om fristadsdebatten

Pernilla Stalfelt i panelen. Foto: Anna von Brömssen.

Livsviktigt att ta hand om
barns genialitet

I år det 25 år sedan FN:s barnkonvention kom.
– Det handlar om barns rätt till kultur. Vision och verklighet, så inleder Benny Marcel Kulturrådets panelsamtal på Bok & Bibliotek på torsdagen. Vad har hänt under det kvartssekel som gått?

Läs mer om panelsamtalet

Adam Lundberg, Francisca Beckert och Lotta Brilioth Biörnstad. Foto: Anna von Brömssen.

Digital teknik fördjupar upplevelsen

Det splitternya biblioteket i stockholmsförorten Kista använder digital teknik på många kreativa sätt. Men boken står fortfarande i fokus, berättade två av medarbetarna under ett seminarium på Ung scen på Bok & Bibliotek under fredagen.

Läs mer nya Kista bibliotek på Bolla.

Panelen. Foto: Anna von Brömsen.

Bra e-böcker som når ut
kräver samarbete

För att kunna skapa bra böcker och för att litteraturen ska nå sina läsare krävs långtgående samverkan mellan förlagsbranschen och biblioteksbranschen. Två branscher som fungerar väldigt olika – vilket visar sig särskilt tydligt när litteraturen bärs fram på andra sätt än pappret, säger Kulturrådets Signe Westin som ledde ett e-boksseminarium på Bok & Bibliotek.

Läs mer om seminariet

Monica Hirsch. Foto: Martin von Brömssen.

Romska sagor samlades
innan de föll i glömska

Kanske var det i sista minuten åtta romska sagor samlades i boken Det var en gång det som inte var. Några var redan på väg att glömmas bort, berättade journalisten Monica Hirsch i ett seminarium på Ung scen på Bok & Bibliotek på torsdagen.

Läs mer om den romska sagoskatten på Bolla

Panelen. Foto: Anna von Brömssen.

Hård konkurrens
om tiden att läsa

Läslandskapet har förändrats i grunden. Det pågår ett krig om vår uppmärksamhet där utlåningen på biblioteken sjunker, besöken blir färre och filialer läggs ner, säger läsambassadören Johanna Lindbäck under panelsamtalet Läsning som vapen på Bok & Bibliotek. Är slaget på väg att förloras? 

Läs mer om panelsamtalet om läsning

Panelen. Foto: Anna von Brömssen.

Nya bibliotekslagen förändrar arbetet på biblioteken

Martin Engman från Svensk Biblioteksförening ledde samtalet med en panel bestående av representanter från olika bibliotekstyper: Marita Mattsson Barsk, bibliotekschef i Haparanda kommun, Birgitta Markusson, länsbibliotekschef i Norrbotten, Lisa Petersen, bibliotekschef Mälardalens högskola och slutligen Elisabet Ahlquist, KB.

Läs mer om seminariet

Panelsamtal. Foto: Martin von Brömssen.

Humanismens ställning i samhället på agendan

Är humanisten verkligen oumbärlig frågar moderator Daniel Sandström, litterär chef och förläggare Albert Bonniers Förlag, retoriskt när han inleder ett panelsamtal under Bok & Bibliotek. Samtliga paneldeltagare svarar jakande men har lite olika syn på hur stark humanioras ställning är i samhället i dag.

Läs mer om panelsamtalet

Lasse Berg, Sara Johansson och Erik de la Reguera. Foto: Martin von Brömssen.

Unga migranters situation
i Sverige under lupp

Allt fler unga flyr från fattigdom i sina hemländer med hopp om ett bättre liv, bland annat till Sverige. Hur behandlar vi dem så att de inte blir andra klassens medborgare? Det var frågan när Ung scen intogs av Erik de la Reguera, journalist och författare vars bok varit en alarmklocka i flyktingdebatten, Sara Johansson från föreningen Internationella Bekantskaper och samtalsledaren Lasse Bengtsson.

Läs mer om seminariet

Bibliotekens position efter valet i fokus

En gemensam nationell biblioteksstrategi, ökade resurser och fler bemannade skolbibliotek. Tre önskemål som kom överst på listan när Gabriella Ahlström samtalade med Staffan Forssell generaldirektör Kulturrådet, Gunilla Herdenberg chef Kungliga Biblioteket, Roland Esaiasson generaldirektör MTM och Calle Nathanson ordförande Svensk biblioteksförening på Bok och Bibliotek.

Läs mer om panelsamtalet

Staffan Forssell och Anna Falck. Foto: Anna von Brömssen.

Glädjande besked
när Ung scen invigdes

Bokmässan fyller 30 år och FNs barnkonvention 25! Bägge värda att uppmärksamma. Det framhöll Kulturrådets GD Staffan Forssell när han invigde Ung Scen på bokmässan på torsdagen.

Läs mer om invigningen av Ung scen

Header logo