Foto: Emanuel Gat, Dansens Hus

Fördjupning

Här hittar du rapporter, broschyrer och annan fördjupande läsning som rör Kreativa Europa, europeisk kulturpolitik och internationellt kultursamarbete.

På den här sidan hittar du följande typ av material: 


Rapporter

EU:s struktur- och investeringsfonder

Tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Filminstitutet gör Kulturrådet en årlig rapport om kulturprojekt inom EU:s struktur- och investeringsfonder. Här hittar du dem.

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010

Årsrapport 2009

Årsrapport 2008


OMC-rapporter

Kulturrådet har deltagit i flera arbetsgrupper inom ramen för EU:s OMC-arbete. Här listas rapporter som vi har varit med om att ta fram eller som på annat sätt är extra intressanta för kultursektorn i Sverige:

  • OMC-rapporter från gruppen Kulturell mångfald, interkulturell dialog och tillgänglig kultur för alla.

The role of public arts and and cultural institutions in the promotion of cultural diversity and intercultural dialogue 

Summary (ovanstående rapport) 

Better access and wider participation in Culture 

  • OMC-rapporter från gruppen Kulturindustrin och den kreativa industrin.

Mapping of Cultural and Creative Industry - Export and Internationalisation Strategies in EU Member States

Hela rapporten på svenska

How to strategically use the EU support programmes, including Structural Funds, to foster the potential of Culture...

  • OMC-rapporter från gruppen Kulturella och kreativa näringar.

Good practice report 

Culture and Creative Industries_Policy Handbook 

  • Handbok från gruppen för Kompetens och mobilitet:

Uppbyggnad av ett starkt ramverk för konstnärers rörlighet (på svenska)

Building a strong framework for artists’ mobility 

  • Handbok från gruppen för Kulturarvet, inklusive rörlighet när det gäller samlingar:

Reduce the cost of lending and borrowing cultural objects

  • På EU-kommissionens webbplats kan du söka efter och ladda ned alla OMC-rapporter och andra intressanta dokument och rapporter som hittills skrivits på kulturområdet.

Här hittar du söksidan


Broschyrer och informationsmaterial

Broschyr om Kreativa Europa: "Stöd till europeiskt kultursamarbete" (på svenska)

Broschyr om Kreativa Europa: "Stöd till översättning och spridning av europeisk skönlitteratur" (på svenska)

Broschyr om Kreativa Europa (på svenska)

Broschyr om publikutveckling

Broschyr: Creative Europe – what’s in it for me?

Lista på länder utanför EU som deltar i Kreativa Europa


Intressanta Länkar och webbplatser

EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, som administrerar alla ansökningar inom Kreativa Europa

Creative Europe – information om Kreativa Europa på EU-kommissionens webbplats 

Digital single market - information på EU-kommissionens webbplats om strategin för att digitalisera EU:s inre marknad.

”Voices of culture” - webbplats med information om strukturerad dialog, en metod för att få till ett idéutbyte mellan organisationer inom kultursektorn i Europa och EU-kommissionen. Syftet är att säkerställa att professionella kulturaktörer får möjlighet att göra sin röst hörd på EU-nivå.

Kulturrådsbloggen - här bloggar regeringens utsända kulturråd. Sju av de utsända kulturråden finns vid Sveriges ambassader i Berlin, London, Moskva, Peking och Washington, vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul samt vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel. Kulturråd finns även i Paris, med Svenska institutet som huvudman.


Informationsfilmer

“Creative Europe – what’s in it for me?”Informationsfilm från EU-kommissionen inför starten av Kreativa Europa 2014:“Welcome to Creative Europe” Informationsfilm från 2014:

Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa.

Header logo